Autorski program zajęć wakacyjnych pt. „Wakacyjne podróże po Europie”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 marca 2016 roku.

20160328Edukacja europejska jest bardzo istotna na każdym szczeblu edukacyjnym. Dzieci od najmłodszych lat powinny mieć świadomość, że nie jesteśmy sami na świecie, powinni wiedzieć, że obok naszego państwa są inne, są ludzie innej narodowości, których kraj, kultura i obyczaje są również bardzo istotne i interesujące jak nasze. Trzeba uczulać dzieci, że należy szanować i dbać o kulturę własnego kraju oraz krajów znajdujących się na naszym kontynencie oraz na innych. Dzieci powinny wiedzieć, że należy tolerować wszystkich bez względu na ich odmienność kulturową, inny kolor skóry, inną narodowość. Dodatkowym plusem wskazującym na konieczność realizacji tego typu zagadnień jest fakt, iż Polska od wielu lat jest członkiem Unii Europejskiej, a nasi wychowankowie są małymi Europejczykami, którzy muszą być  świadomi swojej przynależności do niej. Realizując zagadnienia edukacji europejskiej chcemy zapoznać dzieci z kulturą, obyczajami, zabytkami, potrawami i wiele innymi ciekawostkami dotyczącymi wybranych krajów europejskich.

Założenia są zgodne z podstawą programową:

W programie autorskim „Wakacyjne podróże po Europie” wyznacznikiem do formułowania treści kształcenia i wychowania są zadania wynikające z podstawy programowej.

Obszary:

1.1 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumie to, co mówią i czego oczekują;

1.4. wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

3.3. uważnie słucha, pyta o nie zrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

6.3 zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

7.1. wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu; w teatrze, w kinie;

7.2 odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

8.1 śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

8.2 tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

8.3 w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

9.1 przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

9.3 wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

15.3 wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

15.4  nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

15.5 wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Celem ogólne programu:

 1. Zapoznanie dzieci z wybranymi krajami Europy, ich kulturą i obyczajami.
 2. Wprowadzenie w świat Unii Europejskiej.
 3. Wzbogacenie wiedzy i rozwijanie umiejętności dzieci.
 4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków.
 5. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, układów tanecznych.
 6. Rozwijanie zainteresowania życiem innych ludzi.
 7. Rozwijanie słownika czynnego dzieci.
 8. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej.
 9. Wspólne przeżywanie emocji podczas nowych przygód.

Formy realizacji:

 1. Indywidualna
 2. Zbiorowa
 3. Grupowa

Metody realizacji:

 1. Efektywnego współdziałania w grupie
 2. Opowiadanie
 3. Metoda zajęć praktycznych
 4. Gry i zabawy dydaktyczne
 5. Dziecięca matematyka
 6. Wycieczki, spacery
 7. Filmy na temat krajów europejskich

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

Po zakończeniu cyklu zajęć dzieci będą posiadały określoną wiedzę z zakresu wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz wybranych krajów Europy. Ocena realizacji programu będzie odbywać się na bieżąco, a osiągnięcia będą poddawane końcowej ewaluacji.

Ewaluacja

Osiągnięcia dzieci będą badane poprzez:

 1. Portfolio
 2. Prezentację paszportów po zakończeniu cyklu zajęć.
 3. Przeprowadzenie i prezentacja wyników quizu.
 4. Igrzyska olimpijskie na Olimpie.
 5. Plakat z flagami odwiedzonych państw.
 6. Konkurs recytatorski „Katechizm małego Polaka”

Konspekty zajęć w ramach cyklu zajęć pt. „Wakacyjne podróże po Europie”.

Temat: Zasady bezpiecznego podróżowania- stworzenie kodeksu małego podróżnika.

Prowadzący: mgr Aneta Suchecka, mgr Paulina Nojszewska

Termin realizacji: 1.07-3.07. 2015r.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 1. Zna zasady bezpiecznego podróżowania.
 2. Wie, co to jest paszport.
 3. Wie, co to jest bilet lotniczy.
 4. Wskazuje Europę na mapie.
 5. Wie, co to jest Syriusz.
 6. Zna hymn Unii Europejskiej.
 7. Zan flagę Unii Europejskiej.
 8. W sposób dokładny i estetyczny wykonuje pracę plastyczną za pomocą różnorodnych technik plastycznych.

Środki dydaktyczne: kodeks podróżnika, przybory plastyczne, paszporty, bilety lotnicze, mapa, nagranie hymnu, ilustracja przedstawiająca flagę Unii Europejskiej, sylweta Syriusza.

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do programu „Wakacyjne podróże po Europie”.

Przedstawienie sylwety kontynentu- Europy, na której będziemy zaznaczać zwiedzone państwa i ich stolicę.

 1. Stworzenie kodeksu bezpiecznego podróżowania.

„Burza mózgów”- nauczyciel spisuje w punktach wymieniane przez dzieci zasady bezpiecznego podróżowania. Po zebraniu pomysłów grupa tworzy kodeks bezpiecznego podróżnika.

 1. Wręczenie każdemu dziecku paszportu i zdjęcia.

Po otrzymaniu paszportu i zdjęcia zadaniem dziecka będzie wklejenie zdjęcia w odpowiednim miejscu w paszporcie, podpisanie się i ozdobienie okładki.

 1. Prezentacja biletów lotniczych.

Nauczyciel pokazuje dzieciom bilety lotnicze, bez których podróż nie będzie możliwa. Zaznacza przy tym, że w podróż mogą udać się jedynie ci turyści, którzy przestrzegają zasad kodeksu i otrzymają bilet lotniczy.

 1. Odprawa lotnicza czyli wyruszamy w podróż .

Dzieci poznają etapy niezbędne do podróży samolotem. Poznają zasady zachowania się na lotnisku i w czasie lotu – film instruktażowy i zabawa dramowa.

 1. Wycieczka na lotnisko Chopina w Warszawie.

Zwiedzanie tarasu widokowego, oglądanie startu i lądowania samolotów. Robienie pamiątkowych fotografii. Zwiedzanie lotniska.

 1. Unia Europejska

Wprowadzenie dzieci w świat Unii Europejskiej. Zapoznanie z symbolami: flagą, hymnem i Syriuszem. Wysłuchanie hymnu oraz przypomnienie odpowiedniej postawy podczas odśpiewania go. Podróż po Brukseli – zwiedzamy stolicę Unii.

 1. Wykonanie pracy plastycznej.

Wykonanie maskotki Unii Europejskiej techniką origami.

Pobierz cały program zajęć wakacyjnych

 

Autorki: Paulina Nojszewska, Aneta Suchecka 

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz