Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wg nowego rozporządzenia

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 września 2018 roku.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Stanowisko:

Nazwa i adres szkoły:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.

Czas trwania stażu: 01.09.2018 – 31.05.2020

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Cel główny: Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

  1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
  2. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowanych zajęć.
  3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu/dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.
  4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.
Pobierz cały materiał

 

 

Plan rozwoju zawodowego wg aktualnego rozporządzenia opracowała: Dorota Sztompka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz