Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 września 2019 roku.

Kartka papieru, długopis na stole, obok filiżanka kawy i owoce jarzębiny
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Okres stażu:  01.09.2018 r. – 31.05.2020 r.

Nauczyciel:

Imię i nazwisko:

Stanowisko: nauczyciel wspomagający

Nazwa placówki:

Dyrektor: 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Opiekun stażu: 

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

  1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
  2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  3. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
  4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia.
Pobierz cały dokument

Autor: Katarzyna Bogusz – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz