Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 kwietnia 2020 roku.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

mgr Agnieszka Wiśniewska

Stanowisko:

nauczyciel specjalista

Aktualnie:

nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale 3 b.

Nazwa placówki:

Dyrektor szkoły:

Data rozpoczęcia stażu:

1 września 2019 r.

Data zakończenia stażu:

31 maja 2022 r.

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.1287)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

Cel główny stażu:

uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele dodatkowe:

doskonalenie kompetencji zawodowych w obszarze wiedzy i umiejętności, podniesienie jakości warsztatu pracy własnej, podniesienie jakości pracy szkoły.

Pobierz cały dokument

Autor: Agnieszka Wiśniewska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz