Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 czerwca 2018 roku.

 

Iwona Rupińska

nauczyciel kontraktowy

Szkoła Podstawowa

w Czaplinku

Nauczany przedmiot: język polski

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu  – mgr Urszula Ż.

 

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2015 r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2018 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.             

Cele szczegółowe stażu: poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły, pogłębianie wiedzy  i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe, podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań, aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły, rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

 

Data zatwierdzenia planu do realizacji:

Pobierz cały dokument

 

Opracowanie: Iwona Rupińska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz