Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 grudnia 2020 roku.

Imię i nazwisko: 

mgr Katarzyna Mikołajczak-Niemczuk

Nazwa placówki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Tolkmicku

Stopień awansu zawodowego:

Nauczyciel mianowany

Stanowisko:

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Czas trwania stażu:                         

2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu:                   

01.09.2018 r.

Planowana data zakończenia:

31.05.2021 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 z późn. zm.)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu:

uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele:

rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości szkoły.

Pobierz plan rozwoju zawodowego

Autor: Katarzyna Mikołajczak-Niemczuk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz