Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 maja 2018 roku.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Natalia Matuszek

nauczyciel stażysta Publicznego Przedszkola nr 6 w Wodzisławiu Śl.

Data rozpoczęcia stażu: 11.09.2017 r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.

Cel główny podjętego stażu:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

                     Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia stażu

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
  2. Rozporządzenie MEN z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z dn. 1 marca 2013, poz. 393)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2017)

Opiekun stażu: mgr Beata Krauze – nauczyciel dyplomowany

Pobierz cały dokument

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz