Diagnoza funkcjonalna dotycząca sprawności rąk dziecka

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 czerwca 2018 roku.

Diagnoza funkcjonalna

 Rozpoznanie:

Informacje o dziecku: 

Przykładowe próby diagnostyczne

MOTORYKA DUŻA, SCHEMAT CIAŁA, ORIENTACJA W PRZESTRZENI

Występuje nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego. Siła mięśni prostowników i zginaczy bardzo obniżona. W próbie wyprostnej dziecko nie podniesie jednocześnie rąk i nóg. Przyjmuje pozycję zgięciową ale szybko wystąpią synkinezje. Napięcie mięśniowe rąk prawidłowe, brak przeprostów. Prawidłowo naśladuje pokazany ruch. Do wskazywania używa obu rąk naprzemiennie przy czym poproszone o użycie tylko jednej ręki, wykorzysta np. dominującą – lewą. Reakcje równoważne nieprawidłowe. W próbie statycznej dziecko nie potrafi przyjąć i utrzymać prawidłowej pozycji. Próbę dynamiczną wykona w wolnym tempie, cały czas pod kontrolą wzrokową. Somatognozja i orientacja ciała prawidłowe. Rysunek siebie umiejscowiony na środku kartki zawiera wszystkie części ciała. Lateralizacja ustalona. Dominująca jest np. lewa strona. Dziecko prawidłowo określi i pokaże położenie przedmiotu z własnego punktu widzenia jak również względem drugiej osoby.

SPRAWNOŚĆ RĘKI

Próba sprawności stawu barkowego prawidłowa. Sprawność przedramienia zdecydowanie nieprawidłowa. Dziecko zapamiętuje pokazaną sekwencję ale nie potrafi prawidłowo wykonać. Ruch przedramienia jest niedokładny, łokieć w odwiedzeniu. Brak synchronizacji przy pracy obu rąk jednocześnie. Mobilność nadgarstka lekko nieprawidłowa. Szybko opadający ruch dłoni wskazuje na słabe mięśnie zginaczy. Brak synkinezji. W próbie palec – kciuk ma duże trudności z połączeniem poszczególnych palców nawet pod kontrolą wzrokową. Sposób trzymania narzędzia pisarskiego jest nieprawidłowy. Siedząc przy stoliku dziecko prawidłowo przenosi ciężar ciała na stronę ręki niepiszącej. Na krótko utrzymuje miednicę w pozycji pośredniej, słaba siła mięśni posturalnych spowoduje, że po pewnym czasie przejdzie ona w np. przodopochylenie. Nogi skrzyżowane głęboko wsunięte pod krzesełko. Nieprawidłowe ułożenie ręki podczas czynności graficznych. Przedramię ręki piszącej w pozycji pośredniej  oparte o podłoże. Nadgarstek w lekkim wyproście w stosunku do normy. Brak łuku stabilizującego chwyt. Brak prawidłowej dynamiki chwytu. Chwyt przyborów dystalny. Opuszki palców kciuka i palca wskazującego nie tworzą opozycji, palec środkowy nie pełni roli podporu chwytu. Zbyt mocny nacisk narzędzia pisarskiego na papier. Łokieć i przedramię ręki niepiszącej oparte o podłoże pełnią funkcję pomocniczą. Dziecko w wolnym tempie i dużym skupieniu wycina proste kształty.

SPRAWNOŚĆ RĘKI – PRÓBY DODATKOWE

Dziecko ma zaburzone poczucie rytmu. Obserwuje się nieprawidłowe przetwarzanie bodźców dotykowych. Dziecko nie wskaże  poprawnie żadnego miejsca dotyku w obrębie całej ręki. Natomiast zainteresuje się przedmiotami o grubej fakturze. Próba kreskowania wykonana  w bardzo wolnym tempie wskazuje na  męczliwość rąk.

FUNKCJE WZROKOWO – MOTORYCZNE

Dziecko prawidłowo utrzymuje fiksację, prawidłowo wodzi wzrokiem za punktem fiksacyjnym. Sprawnie przekracza linię środkową ciała. Konwergencja obiektywna prawidłowa. W badaniu akomodacji dziecko często się myli, ćwiczenie wykonuje bardzo wolno, pomaga sobie wskazując palcem poszczególne znaki. Czytanie sakkadowe może być trudne do sprawdzenia jeżeli dziecko myli cyfry oraz nazwy piktogramów.

WNIOSKI

Ograniczenia ruchowe i manualne znacząco wpływają na aktywność w zajęciach szkolnych. Niedostateczna reakcja na bodźce słuchowe może być przyczyną słabszej koncentracji uwagi i postawy wycofania w sytuacjach nowych. Widoczne u dziecka dysfunkcje dotyczą również zakłóceń pracy systemu nerwowego w obrębie układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. W związku z tym dziecko może mieć trudności w odbiorze bodźców czucia głębokiego w obrębie ręki.

 

Opracowanie: Halina Więckiewicz

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz