Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 lipca 2016 roku.

 1. Imię i nazwisko ucznia:
 2. Data i miejsce urodzenia:
 3. Adres zamieszkania ucznia:
 4. Imiona i nazwiska prawnych opiekunów:
 5. Rok szkolny:
 6. Grupa przedszkolna:
 7. Imię i nazwisko wychowawcy:
 8. Dokumentacja diagnostyczna dziecka: Diagnoza funkcjonalna (załącznik 1)
 9. Rodzaj niepełnosprawności: Niepełnosprawność intelektualna związana z zespołem Downa (podejrzenia niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim)
 10. Diagnoza medyczna: brak danych
 11. Główne kierunki pracy z uczniem:

A) Rozwój fizyczny:

 • Rozwijanie motoryki dużej
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej
 • Rozwijanie samoobsługi

B) Rozwój społeczno-moralny:

 • Rozwijanie funkcjonowania emocjonalnego
 • Rozwijanie funkcjonowania społecznego

C) Rozwój intelektualny:

 • Stymulacja procesów poznawczych: procesy uwagi, myślenie, pamięć, spostrzeganie
 • Usprawnianie mowy
 • Rozwijanie wrażeń zmysłowych ( z naciskiem na poczucie równowagi)

PS-20160720

Pobierz cały materiał

 

Autor: Margareta Krauze, Angelika Tchórzewska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz