Indywidualny program edukacyjno – teraupetyczny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 czerwca 2016 roku.

Przyczyna objęcia kształceniem specjalnym: Zespół Aspergera

 Dane Ucznia:

Podstawa  objęcia  pomocą  psychologiczno – pedagogiczną:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego …
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania …

Program opracowano na okres:

  • nauki w gimnazjum (III etap edukacyjny)

Diagnoza:

  • Zespół Aspergera
  • zaburzenia hiperkinetyczne

Pobierz cały IPET

 

Autor: Elżbieta Wika 

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz