Konspekt lekcji bibliotecznej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 maja 2016 roku.

bibliotekaNauczyciel: xxx

 • klasa I (integracyjna) – szkoła podstawowa.
 • Temat: Stajemy się czytelnikami biblioteki szkolnej.
 • Cele i zadania dla Ucznia:

– zaznajomienie się ze sposobami spędzania czasu w bibliotece;

– poznanie zasad korzystania z biblioteki – regulaminu bibliotecznego;

– poznanie sposobów obchodzenia się z książką;

– zdobycie dyplomu pasowania na czytelnika

 • Pomoce dydaktyczne: pluszowa owieczka, wydruki lub egzemplarze książek zawierających fragmenty utworów dla dzieci, plastikowa karta biblioteczna, zniszczony egzemplarz książki, pieczątka biblioteki szkolnej, opieczętowany egzemplarz książki z biblioteki, wydrukowana treść pasowania, serduszka do ewaluacji, reniferki lub inne małe granty za udzielenie poprawnej odpowiedzi podczas próby mądrości, zakładki dla uczniów jako dodatek do dyplomu.
 • Plan lekcji:

– orientacyjny czas: łącznie 90 minut

45 minut –  I część przysposobienia czytelniczego, podczas której odbędzie się zwiedzanie poszczególnych części bibliotecznych, zostanie omówiony regulamin biblioteki, sposoby dbania o książki i inne materiały biblioteczne (czasopisma, multimedia, plansze) oraz próba mądrości

45 minut – II część przysposobienia czytelniczego, podczas której odbędzie się pasowanie na czytelnika, wręczenie dyplomów i małych niespodzianek oraz będzie przeznaczony czas na swobodne poruszanie się po pomieszczeniach bibliotecznych oraz zaprzyjaźnianie się z książkami i materiałami bibliotecznymi z możliwością wypożyczenia ich do domu (pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza, wychowawcy klasy oraz nauczyciela wspomagającego)

Tok lekcji:

I część

 1. Przedstawienie się oraz powitanie uczniów. Zaproszenie ich do zajęcia miejsc przy stolikach.
 2. Przedstawianie się kolejno wszystkich uczniów – dzieci podają sobie pluszową owieczkę – głos może zabrać jedynie to dziecko, które trzyma w ręku pluszaka.
 3. Rozmowa o książkach i bibliotece. Stawianie konkretnych pytań.
 4. Pokazanie i omówienie opieczętowanego egzemplarza, czyli wyjaśnienie, co wyróżnia książki i materiały, które znajdują się w określonej bibliotece.
 5. Pokazanie i omówienie zniszczonego egzemplarza – sprowokowanie uczniów do dyskusji na temat tego, w jaki sposób powinno obchodzić się z książką. Nauczyciel bibliotekarz może posłużyć się wierszem lub krótkim opowiadaniem, ewentualnie scenką z wykorzystaniem pacynek.
 6. Spacer po pomieszczeniach biblioteki. Podczas zwiedzania kolejnych miejsc nauczyciel omawia określone punkty regulaminu biblioteki szkolnej.
 7. Dookreślenie pozostałych zasad przedstawionych w regulaminie – na jaki czas ksiązki mogą być wypożyczane, podanie godzin pracy biblioteki.
 8. Wyjaśnianie zasad, na jakich można zapisać się do biblioteki szkolnej. Pokazanie plastikowej karty bibliotecznej.

II część

 1. Pasowanie na czytelnika. Odczytanie tekstu pasowania. Wręczenie dyplomów oraz zakładek.
 2. Zachęcanie do zapoznania się ze zbiorami oraz do wypożyczeń.
 3. Zachęcanie do wrzucania do pudełka serduszek ewaluacyjnych (wychowawcę również obowiązuje serduszkowa ewaluacja).
 4. Swobodne poruszanie się po pomieszczeniach bibliotecznych (jeżeli wychowawca oraz nauczyciel wspomagający wyrażą zgodę).
 5. Pożegnanie uczestników lekcji.

Autor: Ilona Rudzińska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz