Kwestionariusz samooceny ucznia

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 kwietnia 2017 roku.

Kwestionariusz samooceny ucznia przeznaczony jest do przeprowadzenia przez nauczyciela języka polskiego (jak również innych przedmiotów) na koniec okresu (półrocza)  i roku szkolnego, już po wystawieniu ocen przedmiotowych. Dostarcza danych do pełnej oceny ucznia z danego przedmiotu, jest jednocześnie swoistą informacją zwrotną dla ucznia, rodzica, co należy poprawić, a nauczycielowi  pozwala na porównanie wyników ucznia z jego samooceną wkładu pracy, zaangażowania w dany przedmiot.

Samoocena jest jedną z form świadomości siebie samego. Uczeń wystawia sobie ocenę za zaangażowanie i wkład pracy w danym okresie, czy roku szkolnym z danego przedmiotu. Stanowi to podstawę do wyciągnięcia wniosków (informacji zwrotnej dla ucznia i nauczyciela) na temat tego, czy praca ucznia przyniosła oczekiwane efekty, co ewentualnie można zmienić, co poprawić.

Kwestionariusz ma na celu porównanie zaangażowania, pracy ucznia z osiągnięciami wyrażonymi oceną semestralną czy roczną. Porównanie to pozwoli określić dalsze działania nauczyciela i ucznia.  Następnie można w uzgodnieniu z uczniem, rodzicem zastosować różne metody celem podwyższenia wyników nauczania.  Tak dokonana klasyfikacja jest pomocna  – w ten sposób uwidaczniają się uczniowie, którym wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu  może na różne sposoby pomóc.

Kwestionariusz można tez wykorzystać jako pomoc w rozmowie o ocenach z rodzicami uczniów. Współpraca pomiędzy podmiotami: wychowawca – rodzice – uczniowie oparta na wnioskach na podstawie kwestionariusza z pewnością pomoże dzieciom lepiej się uczyć, zgodnie z przesłaniem: „każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości” (Maciarz, 1996).

Pobierz kwestionariusz

samoocena-semestr-j-polski

 

Autor: Małgorzata Badzińska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz