Metoda ośrodków pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 lipca 2015 roku.

Metodyka wychowania i nauczania upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Metoda Ośrodków Pracy

„Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogiki” 2014/2015


Plan Metodyczny – Edukacja wczesnoszkolna

 • Data: 24.05.2015r.
 • Klasa : II Szkoły Podstawowej
 • Ośrodek tygodnia : „Ogród jesienią”.
 • Ośrodek dnia: „ Sałatka warzywna”.
 • Cele:

a) Poznawcze:

 • Doskonalenie znajomości warzyw- ich nazw, kształtów, kolorów, właściwości odżywczych
 • Tworzenie zbiorów , określanie ich liczebności,
 • Klasyfikowanie warzyw według rodzajów i cech wspólnych,
 • Ważenie warzyw- uczenie pojęć „cięższy”, „lżejszy”,

 b) Psychomotoryczne:

 • Kształcenie umiejętności logicznego myślenia w kontekście związków przyczynowo – skutkowych określonych czynności,
 • Rozwijanie sprawności manualnej – posługiwanie się narzędziami kuchennymi.
 • Kształcenie umiejętności przygotowania poczęstunku – „ Sałatka warzywna”.

 c) Wychowawcze:

 • Wdrażanie do utrzymywania porządku wokół siebie, sprzątania po wykonaniu czynności, pomocy innym w utrzymaniu porządku,
 • Umiejętne współdziałanie z  grupą,
 • Wdrażanie do przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa i higieny wykonywanej pracy,

Zobacz więcej: METODA-OŚRODKÓW-PRACY-plan

Opracowanie:

Oksana Wasylik – Gela

Lidia Świeża

Monika Zielińska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz