AAC alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji – szkolenie stacjonarne z panią Aliną Smyczek Kraków-Węgrzce

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 17 września 2022 roku.

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do prowadzonej przez nas akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS na szkolenie stacjonarne do Węgrzc (7 km. od centrum Krakowa).

Data: 14 i 15 stycznia 2023 r. (sobota i niedziela)

14 stycznia godz. 9.00-18.30

15 stycznia godz. 8.00-17.30

Miejsce: Węgrzce/koło Krakowa, ul. Warszawska 15/16

Nasza sala szkoleniowa znajduje się 7 km od centrum Krakowa. Możliwy jest dojazd autobusami komunikacji miejskiej (przystanek naprzeciwko naszej siedziby). Przed budynkiem znajduje się parking.

Liczba godzin: 

22 godziny dydaktyczne

Cena szkolenia:

660 zł

W cenie: 50 stron materiałów w teczce oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Prowadząca: pani Alina Smyczek – nauczyciel praktyk pracujący z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością, autorka kilkudziesięciu publikacji i wystąpień na temat AAC w kraju i za granicą, doświadczony szkoleniowiec (przeszkoliła już ponad 4 tys. osób).

AAC szkolenie stacjonarne cele – przygotowanie uczestnika do:

  • rozumienia AAC jako dziedziny wiedzy i praktyki oraz podejścia
  • diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej
  • budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu, wspomagana znakami stymulacja języka)
  • bycia kompetentnym partnerem komunikacji osoby uczącej się AAC
  • planowania początkowych kroków w podnoszeniu umiejętności komunikacji (wyzwalanie intencji komunikacyjnej, rozszerzanie zachowań komunikacyjnych)
  • dobierania i nauczania strategii komunikacji
  • nauczania osób niemówiących posługiwania się pierwszymi i kolejnymi znakami manualnymi oraz graficznymi
  • rozszerzania wypowiedzi użytkowników AAC i ich komunikacyjnych funkcji
  • dobierania i konstruowania prostych pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe)
  • wplatania nauki AAC w rutynę placówki lub domu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają składowe indywidualnego systemu komunikacji, np.: systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory. Widzą dziesiątki przykładów pomocy do komunikacji oraz wiele filmowych ilustracji procesu uczenia się ich użycia. Biorą udział w ćwiczeniach, dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN oraz zaświadczenie wydane przez prAACownia Alina Smyczek

Więcej informacji i dokładny program TUTAJ.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz