Poznanie cyfry 2 – scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 października 2021 roku.

Temat: Poznanie cyfry 2

Uczestnicy:

wychowankowie w wieku przedszkolnym ze sprzężoną niepełnosprawnością (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym)

Osoba prowadząca:

Monika Wielgus – nauczyciel, oligofrenopedagog

Cele:

 • jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego
 • kształcenie lateralizacji
 • kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • koordynowanie czynności wzrokowo-słuchowo-ruchowych
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i orientacji w przestrzeni
 • słuchanie i zapamiętywanie wierszyka – rozwijanie mowy i kształcenie poczucia rytmu
 • stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych – spostrzeganie wzoru graficznego cyfry 2
 • korekta trzymania narzędzia do pisania lub kredki i utrwalenie prawidłowego kierunku ruchu ręki – rysowanie wzoru, spostrzeganie różnic

Metoda:

Metoda Dobrego Startu

Pomoce:

tekst wierszyka, karty pracy z wzorem graficznym cyfry 2 o różnej fakturze, karty pracy, woreczki z ryżem, ołówek, płyty CD z piosenkami

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia wprowadzające:

 • Powitanie piosenką Gdy się dzieci mają bawić, to dzień dobry mówią sobie, uśmiechają się do siebie i podają ręce obie

Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała:

 • Witanie się częściami ciała
 • Zabawa z piosenką Głowa ramiona kolana pięty

Ćwiczenia w orientacji w przestrzeni:

 • Dzieci spacerują po sali. Na hasło „usiądź na”, „stań przed”, „po prawej stronie”, „po lewej stronie” wykonują czynność z użyciem krzesła

Zabawa wprowadzająca do tematu zajęć:

 • Wstają dzieci, które mają zielone oczy

Słuchanie wiersza: 

Świeci w lesie oczu dwoje,
lecz ja wcale się nie boję.
Właśnie przyszło mi do głowy,
aby zliczyć oczy sowy.

Rozmowa inspirowana treścią wiersza:

 • Odtwarzanie treści wiersza i sprawdzenie stopnia jego zrozumienia przez dzieci poprzez zadawanie pytań:   

Co świeci w lesie?
Ile oczu świeci?
Kto się wcale nie boi?
Co przyszło mi do głowy?
                  

 • Nauka wiersza poprzez inscenizowanie jego treści
 • Powtarzanie wiersza kilka razy i jednocześnie rytmiczne uderzania o uda

Ćwiczenia językowe:

 • Dokończenie i uzupełnienie zdań:

Świeci … oczu dwoje
lecz ja wcale się nie …
Właśnie … mi do głowy,
aby … oczy sowy.

 • Analiza i synteza sylabowa: Dzieci mówią wierszyk z podziałem na sylaby podanych wyrazów. Wyszukiwanie wyrazów, które występują parami, np. oko, ręka…

Zajęcia właściwe:

Ćwiczenia ruchowe:

 • Rób to, co ja po dwa razy: dwa przysiady, dwa podskoki, dwa pajacyki

Ćwiczenia ruchowo-słuchowe:

 • Zabawa w parach inspirowana treścią wiersza – wyklaskiwanie wiersza Świeci w lesie…
 • Ćwiczenia z woreczkami

Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:

 • Pokaz i omówienie budowy wzoru (cyfry „2”) oraz sposoby pisania cyfry
 • Uczenie się polisensoryczne
 • Odtwarzanie wzoru różnymi technikami
 • Pisanie cyfry „2” z jednoczesnym mówieniem wiersza Świeci w lesie…

Zabawa relaksacyjna:

 • Słuchanie piosenki pt. Aa kotki dwa
Literatura:

Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., (2009) Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku: dla dzieci 3-4 letnich. Gdańsk: Wyd. Harmonia

Autor: Monika Wielgus – nauczyciel, oligofrenopedagog – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz