Scenariusz zajęć dogoterapeutycznych – Tresujemy psa

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 kwietnia 2021 roku.

Temat: Tresujemy psa.

Uczestnicy:

Uczniowie II oddziału edukacyjno-terapeutycznego

Czas:

30 minut

Cel główny:

Wdrożenie do samodzielnego wydawania psu komend słownych i/lub za pomocą gestu

Cele operacyjne – uczeń:

 • zna i rozumie podstawowe komendy słowne: siad, waruj, stój, daj łapę, do mnie
 • zna i potrafi zastosować gesty przy wydawaniu psu komend: siad, waruj, stój, daj łapę, do mnie
 • naśladuje czynności wykonywane przez psa
 • potrafi odpowiedzieć na pytanie: Co robi pies?
 • potrafi wskazać obrazek przedstawiający czynność wykonywaną przez psa
 • wydaje psu komendę słowną lub za pomocą gestu
 • podejmuje samodzielne próby współdziałania z psem
 • potrafi podać psu smakołyk na otwartej dłoni

Metody:

słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy:

indywidualna, w grupie 2-3-osobowej

Środki dydaktyczne:

pies, psie smakołyki i zabawki, obrazki przedstawiające czynności wykonywane przez psa, obroża, smycz

Przebieg zajęć

I. Cześć wstępna:
 1. Wprowadzenie psa do sali. Uczniowie spontanicznie witają się z psem i terapeutą. Nauczyciel zaprasza dzieci, by usiadły na dywanie.
 2. Przywitanie z psem – śpiewanie piosenki. Dzieci wspólnie śpiewają piosenkę, najpierw o psie, a następnie o każdym dziecku. Uczeń głaszcze psa, może się do niego przytulić i dać smakołyk.
II. Część główna:
 1. Zapoznanie uczniów z tematyką zajęć. Pokazanie obrazków z czynnościami, jakie wykonuje pies (siedzi, leży, stoi, daje łapę). Terapeuta pyta: Co robi pies?, uczniowie odpowiadają: Pies siedzi.
 2. Wykonywanie takich samych czynności przez psa, jakie dzieci pokazują na obrazku. Porównywanie czy oba psy robią to samo. Terapeuta pyta: Co robi Skipper, a co robi pies na obrazku?
 3. Nauka komend: siad, waruj, stój, daj łapę, do mnie. Terapeuta prezentuje uczniom, jakie słowo należy powiedzieć i jaki gest pokazać, aby pies wykonał komendę. Terapeuta pokazuje poprawnie wydaną komendę, a następnie uczniowie samodzielnie lub z pomocą terapeuty próbują wydać psu komendę. Za każdą dobrze wykonaną komendę dzieci nagradzają psa smakołykiem.
 4. Zabawa w naśladowanie. Terapeuta prosi uczniów, by naśladowali czynności wykonane przez psa. Pies wykonuje różne komendy na sygnał (siedzi, leży na brzuchu, leży na boku, leży na plecach, turla się, przechodzi między nogami, daje głos, prosi), a uczniowie robią wszystko tak samo jak pies. Nauczyciel najpierw wydaje komendy słowne, a następnie tylko gestem.
 5. Zabawa, kto pierwszy, ten lepszy. Terapeuta pokazuje/mówi wcześniej poznane komendy: siad, waruj, stój, daj łapę, a zadaniem uczniów jest wykonać je jak najszybciej. Dziecko, które zrobi to najszybciej, pokaże/powie kolegom kolejną komendę.
 6. Pojenie psa wodą. Po skończonych ćwiczeniach uczniowie nalewają psu wody do miski z butelki. Kiedy pies się napije, wycierają mu pysk oraz rozlaną wodę dookoła miski.
III. Część końcowa:
 1. Zajęcia porządkowe. Uczniowie pomagają sprzątać nauczycielowi psie zabawki i wycierają rozlaną wodę.
 2. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach i pochwalenie ich za bardzo dobrą współpracę.
 3. Pożegnanie z psem. Pies siada na komendę przed dzieckiem i podaje łapę na pożegnanie.

Scenariusz zajęć dogoterapeutycznych opracowała: Maria Szwoch – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz