OPINIA PEDAGOGICZNA o uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 maja 2016 roku.

dokumentyUczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. Uczęszcza do klasy czwartej.

Dziewczynka samodzielnie spożywa posiłki posługując się widelcem i łyżką. Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, samodzielnie się ubiera.  Wymaga stałego motywowania podczas wykonywania zadań ze względu na krótki czas koncentracji uwagi.

Uczennica  próbuje zapinać guziki. Segreguje przedmioty na polecenie werbalne wg wielkości i użytku. Natomiast wg kolorów i kształtów jedynie na zasadzie przyporządkowania. Rysuje koło, odwzorowuje linie proste, pionowe i poziome. Z niewielką pomocą dorysowuje brakujące elementy. Rysuje głowonogi i nadaje im znaczenia: mama, pies, kot, tata. Spełnia polecenia dwuczłonowe np. połóż piłkę i weź książkę.

Odpowiednio motywowana rozpoznaje i nazywa przedmioty z najbliższego otoczenia, osoby, zwierzęta i niektóre czynności na obrazkach. Potrafi rozpoznać i naśladować odgłosy niektórych zwierząt, pojazdów i przedmiotów.  Prawidłowo trzyma narzędzia malarskie, samodzielnie zamalowuje powierzchnię bez zaznaczonego konturu w taki sam sposób posługuje się kredką.  Z plasteliny, modeliny i masy solnej tworzy „gnioty”, potrafi wałkować masę. Wyjmuje i wkłada drobne przedmioty z pojemnika, układa proste puzzle. Drze papier na duże kawałki. Stempluje, ale nie tworzy żadnego wzoru. Poproszona wykonuje proste prace porządkowe: zbieranie tacek ze stołu, odkładanie pomocy edukacyjnych na miejsce. Podejmuje próby realizacji zadań muzyczno- ruchowych, jednak nie realizuje ich do końca.

Uczennica jest sprawna ruchowo. Jeśli jest skupiona i wyciszona potrafi wykonać powierzone jej zadania. Dziewczynka dąży do kontaktu z innymi uczniami. Dobrze czuje się w grupie rówieśniczej.

Autor: mgr Agnieszka Przybyszewska

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz