Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 marca 2018 roku.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

DANE OSOBOWE NAUCZYCIELA

 Imię i nazwisko:

Wykształcenie:

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Staż pracy:

Miejsce pracy:

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.

 

II PLAN DZIAŁANIA

 Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zakres działania:

– zadania wynikające z organizacji stażu

– zadania dotyczące osobistego rozwoju nauczyciela

– zadania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

– zadania podejmowane dla lepszego funkcjonowania szkoły

Pobierz cały materiał

 

Autor: Anna Płoskonka – Olszewska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz