Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 czerwca 2015 roku.

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2012 roku

TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2015 roku

Czynności organizacyjne

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego · Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie)
·   Wniosek o rozpoczęcie stażu
·  Plan rozwoju zawodowego
sierpień 2012

 

wrzesień 2012

wrzesień 2012

 

 

 

Kopia wniosku

Plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji Okres stażu Zgromadzone dokumenty
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ·      Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
·      Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
maj-czerwiec 2015

czerwiec 2015

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły,sprawozdanie

 Zobacz więcej:

Autor: Justyna Gordon

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz