Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 listopada 2017 roku.

Nauczyciel kontraktowy: Magdalena Zaorska

Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Opiekun stażu: xxx

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. poz. 393)

 

Pobierz cały materiał

Autor: Magdalena Zaorska

Materiał nadesłała Czytelniczka portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz