Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 lutego 2018 roku.

 

mgr

nauczyciel kontraktowy w Zespole Szkół nr

Dyrektor: mgr

 

CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU

Imię i nazwisko nauczyciela:

Nazwa szkoły:

Stanowisko: Nauczyciel wspomagający

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017 r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Opiekun stażu:                                            

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

 Posiadane kwalifikacje:

  • ukończone studia licencjackie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

kierunek: Pedagogika Specjalna

specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie

  • ukończone studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym, Uniwersytetu Warszawskiego

kierunek: Pedagogika Ogólna i Wczesnoszkolna

Cel główny:

  • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:

  1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
  2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
  3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

 

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

Pobierz materiał w formacie pdf

 

Autor: Agata Majewska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz