Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 czerwca 2016 roku.

plan-pracaOkres stażu: od 01.09.2013 roku

do 31.05.2016 roku

 

mgr ANNA Wxxxxxxx

 

CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU

Imię i nazwisko nauczyciela:                       ANNA Wxxxxxxxxxx

Nazwa szkoły:                                               Zespół Szkół

Stanowisko:                                                  Psycholog szkolny

Data rozpoczęcia stażu:                               1 września 2013 roku

Czas trwania stażu:                                      2 lata i 9 miesięcy

Opiekun stażu:                                            

Przewidywana data zakończenia stażu:    31.05.2016 r.

Posiadane kwalifikacje:

  • ukończone studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku psychologia, posiadany tytuł : magister psychologii,
  • ukończone studia podyplomowe na Lubelskiej Szkole Wyższej na kierunku przygotowanie pedagogiczne.

Cel główny:

  • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:

  1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Pobierz cały, szczegółowy plan rozwoju zawodowego

Autor: Anna Wojda

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz