Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 lipca 2016 roku.


Imię i nazwisko:  
                            Anita Pontus

Nazwa placówki:                             Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Zajmowane stanowisko:                Nauczyciel w Gimnazjum w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Staż pracy pedagogicznej:             9 lat

Stopień awansu zawodowego:      Nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu:                         2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu:                 01. 09. 2014 r.

Planowana data zakończenia:       31. 05. 2017 r.

20160702-Pedagogika-Specjalna

Pobierz cały materiał

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed