Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 lutego 2017 roku.

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Margareta Krauze

Nazwa i adres placówki:

Stanowisko: nauczyciel stażysta

Posiadane wykształcenie:

 

II. STAŻ

Data rozpoczęcia stażu:

Opiekun stażu:

Długość stażu: 9 miesięcy

Planowana data ukończenia stażu:

Dyrektor przedszkola:

 

III. CELE STAŻU:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

 

 1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
 2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
 3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
  i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
 4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich przebiegu;
 5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
 6. a) wewnątrz placówki
 7. b) poza placówką
 8. c) samokształcenie.
 9. Pogłębianie kontaktów z podopiecznymi i rodzicami,
 10. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu.
 11. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
 12. Organizowanie zabaw i rytuałów przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem niemieckim.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393)

Pobierz cały materiał

Opracowanie: Margareta Krauze

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz