Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 maja 2018 roku.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

I DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:

Nazwa szkoły:

Stanowisko: Nauczyciel specjalista – wspomagający

Kwalifikacje:

  • Ukończone studia licencjackie na Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
  • Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim w Opolu na kierunku pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką

II STAŻ

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017

Opiekun stażu:

Długość stażu: 9 miesięcy

Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2018

III CELE STAŻU:

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

  1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
  2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
  3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia.
  4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
  5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich przebiegu.
  6. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
  7. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.
  8. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

Pobierz całość materiału

 

Autor: Wioleta Kulig

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz