Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 marca 2018 roku.

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel: mgr Alicja Strzelczyk
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2015
Data zakończenia stażu: 31 V 2018

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PROJEKTU PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu).

CELE STAŻU:
– rozwijanie i doskonalenie kompetencji zawodowych,
– zwiększenie efektywności działań rewalidacyjno – wychowawczych w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną,
– podniesienie jakości pracy ośrodka,
– uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
NA PODSTAWIE:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r., Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r., poz.393).

Pobierz cały materiał

 

Autor: Alicja Strzelczyk

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz