Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 10 września 2016 roku.

startup-593324_640Nauczany przedmiot: nauczyciel wspomagający

Wykształcenie: magister pedagogiki rewalidacyjnej ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

Nazwa szkoły: xxx

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Data rozpoczęcia stażu: xxx

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Opiekun stażu: xxx

 Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

20160910-pedagogika-specjal

Autor: Edyta Maroszek

Pobierz cały materiał
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz