Projekt planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 lutego 2016 roku.

mgr xxxxxxxxxxx
nauczyciel – wychowawca

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku

 

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2013r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2016r.

Celem podstawowym odbycia stażu, w czasie którego realizowany będzie niniejszy plan rozwoju zawodowego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

ZADANIAFORMY REALIZACJI
TERMINUWAGI
Aktualizacja wiedzy związanej
z awansem zawodowym.
• Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Opracowanie Projektu Planu Rozwoju Zawodowego.
wrzesień
2013r.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.• Gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, scenariusze, itp.Cały okres stażu
Podsumowanie pracy za okres stażu.• Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.czerwiec 2016r.
Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.• Złożenie wniosku i zgromadzonej dokumentacji o postępowanie kwalifikacyjne.czerwiec
2016r.
Pobierz cały projekt planu rozwoju zawodowego

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz