Scenariusz lekcji muzyki dla dzieci ze spektrum autyzmu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 czerwca 2017 roku.

Temat:  Nauka piosenki „O kochaniu misia”.

 

Uczniowie: klasa pierwsza (sześciolatki)

Czas trwania: 45 min.

 

Cele:

– uczeń śpiewa piosenkę „O kochaniu misia”

– improwizuje ruch z użyciem ulubionej zabawki

– rytmizuje i dzieli wyrazy na sylaby

– reaguje na zmianę tempa w muzyce

 

Przebieg zajęć

Muzyczne powitanie i rozgrzewka

Dzieci stoją w kole i rozpoczynają  powitanie  śpiewem:

Tu mam rączkę, a tu drugą,

Tu mam nóżkę, drugą też.

Tu bioderka, tu kolanka, zatańcz ze mną jeśli chcesz.

Dzieci podczas śpiewu wyciągają naprzemiennie rączki i nóżki, kołyszą bioderkami i łączą się w pary w ruchu obrotowym na słowa „zatańcz ze mną jeśli chcesz”.

Piosenka powtarzana jest dwukrotnie, na koniec dzieci zamykają koło, trzymają się za ręce i przekazują sobie „Iskierkę” tzn. ściskają kolejne dłonie, aż iskierka dotrze do ostatniego dziecka.

Wszystkie czynności, dzieci wykonują razem z nauczycielem prowadzącym i wspomagającym.

Następnie dzieci udają się do swoich ławek po misie, które miały przynieść na lekcję. Nauczyciel musi być przygotowany na  to, że kilkoro dzieci zapomni o swoich przytulankach. Powinien  zabrać  zapas zabawek ze świetlicy lub domu.

Dzieci  siadają na dywanie, luźno, w dowolnych miejscach, tak aby mogły wykonywać swobodne ruchy rączkami. Misie sadzają naprzeciw siebie.

Ćwiczenia oddechowe przed śpiewem

Dzieci naśladując nauczyciela mocno wdychają powietrze nosem, unosząc powoli rączki do góry, wydychają powietrze ustami opuszczając rączki w dół. Misie patrzą i  podziwiają dzieci.

Następnie wykonują ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy (dzieci, szczególnie te ze spektrum autyzmu, uwielbiają taką gimnastykę języka).

Nauka piosenki „O kochaniu misia”

Nauczyciel prosi, aby dzieci wzięły do rączek misia i dokładnie mu się przyjrzały, następnie prezentuje uczniom nagranie i prosi o uważne słuchanie tekstu.

„O kochaniu misia”

Miś ma w oczach szklane kulki, po to  misiem jest,

Żeby mieć coś do kochania kiedy pada deszcz, kiedy pada deszcz.

Ref: Miś ma uszy do targania, po to misiem jest,

Żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez i wytarcia łez.

 Nauczyciel zadaje pytania:

– Dlaczego kochamy misia?

– Jaki jest miś?

Następnie dzieci naśladując nauczyciela improwizują gestami tekst piosenki. Pokazują oczy misia, przytulają misia, targają mu uszy i udają wycieranie łez.

Nauczyciel przy kolejnym powtórzeniu piosenki  pokazuje dzieciom piktogramy zrobione schematycznie na kartce A4:

– oczy

– szklane kulki

– serce

– deszcz

W ten sposób, pokazując kolejne piktogramy podpowiada uczniom słowa piosenki.

Rytmizacja piosenki

Uczniowie recytują rytmicznie słowa refrenu piosenki:

Miś ma u – szy do tar-ga –nia, po to mi – siem (klaszczą w rytmie ćwierćnutowym)

Jest – uderzają raz oburącz o uda (cała nuta)

Że – by mieć coś do ko – cha – nia i wy – tar – cia (klaszczą w rytmie ćwierćnutowym)

Łez – uderzają raz oburącz o uda (cała nuta)

Improwizacja z misiem

Zabawa z rekwizytem jest elementem muzykoterapii i odwołuje się do strefy emocjonalnej uczniów. Dzieci wyrażają swoje uczucia przez zmiany ekspresji ruchu. Zabawie towarzyszy muzyka z CD „Walc kwiatów” Piotra Czajkowskiego i „Pizzicato polka” Johana Straussa.

Wskazane przez nauczyciela dziecko improwizuje taniec swojej zabawki. Pozostałe dzieci naśladują ruchy i gesty dziecka, które prowadzi zabawę.

Rytmizacja nazw zabawek

Dzieci dzielą nazwy zabawek wyświetlonych na tablicy interaktywnej. Liczą sylaby w poszczególnych wyrazach.

La – lka, sa -mo –cho -dzik ……

Następnie wyklaskują wyrazy w rytmie ćwierćnutowym i całej nuty.

Pożegnanie

Zaśpiewanie piosenki „O kochaniu misia”.

 

Autor: Jolanta Moskwik

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz