Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – scenariusz zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 maja 2019 roku.

Ludzie trzymający się za ręce, w środku osoba na wózku inwalidzkim.

Scenariusz zajęć w klasach 4-5 z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Temat zajęć: Jesteśmy razem – obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Cel ogólny:

  • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi,
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Cele szczegółowe:

  • uczestniczenie w rozmowach na temat niepełnosprawności,
  • uświadomienie trudności, na jakie napotykają  osoby z niepełnosprawnością wzrokową,
  • uświadomienie sposobów zachowania wobec osób niepełnosprawnych,
  • integracja zespołu klasowego,
  • wykonanie pracy plastycznej – plakatu z hasłem.

Metody:

  • podające –  pogadanka, wyjaśnienia,
  • metody problemowe – burza mózgów,
  • eksponujące – film.

Formy:

grupowa, indywidualna, z całą klasą.

Środki dydaktyczne:

film o integracji osób z niepełnosprawnością wzrokową, karta pracy z alfabetem Braille’a, multimedialny test o integracji, materiały do wykonania pracy plastycznej: białe kartki, kredki, mazaki.

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do zajęć – burza mózgów na temat: Niepełnosprawność (z czym nam się kojarzy?).

2. Nawiązanie do Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – wyjaśnienie, jakie święto dziś obchodzimy.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone corocznie 3 grudnia od 1992 r. Jego celem jest przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne.

3. Obejrzenie filmu pt. „Integracja – osoby z niepełnosprawnością wzrokową” – omówienie filmu.  Nawiązanie do alfabetu Braille’a – przedstawienie ciekawostek przez nauczyciela.

4. Rozdanie kart pracy z zapisem w alfabecie Braille’a – uczniowie dostają klucz do alfabetu Braille’a i zaszyfrowane hasło, które muszą odczytać.

5. Rozwiązanie testu o integracji na tablicy interaktywnej wspólnie z uczniami i omówienie go – jak należy zachowywać się wobec osób niepełnosprawnych.

6. Podział uczniów na grupy i  omówienie haseł związanych z integracją.

Zadanie dla grup:

Przygotujcie wspólnie plakat, do którego podpisem mogłoby być hasło:

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO: ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ,

KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.

KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA.

7. Prezentacja plakatów i podsumowanie zajęć.

 

Autor: Beata Kocur – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz