Scenariusz obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 listopada 2018 roku.

Scenariusz obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości w Zespole Placówek Szkolno–wychowawczych w Białymstoku

Wstęp

Wpisując się w ideę równości w dostępie do kultury, historii i dziedzictwa narodowego, chcemy włączyć się z całą społecznością szkolną w powszechne obchody 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z uwagi na funkcjonowanie i możliwości psychofizyczne naszych uczniów chcemy zaproponować możliwie szeroki wachlarz metod i oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, aby temat tak ważny w historii naszego kraju, był dostępny w swojej formie i treści dla każdego z naszych uczniów.

 Realizacja

Uczniowie  i nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku: Szkoła Podstawowa Nr 35 i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

 Temat: Odzyskanie przez Polskę Niepodległości 1918.
Cele:
 • kształtowanie postaw patriotycznych i sposobu ich wyrażania,
 • rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych,
 • wzbudzanie w uczniach zainteresowania dziejami Polski i pogłębianie umiejętności ich rozumienia,
 • aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym,
 • integracja ze społecznością lokalną – nawiązanie współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Grupą Rekonstrukcyjną,
 • rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów,
 • budowanie szacunku dla symboli narodowych,
 • propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
 Metody pracy

Podczas realizacji projektu należy stosować zróżnicowane metody nauczania dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, zarówno tradycyjne, jak i aktywizujące, rozwijające ucznia oraz jego samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Uczniowie mogą pracować zarówno indywidualnie jak i w zespołach.

Zajęcia będą prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem:

 • materiałów multimedialnych,
 • pracy z materiałem źródłowym,
 • pogadanek,
 • wycieczek,
 • inscenizacji i montaży słowno-muzycznych,
 • pokazów,
 • prac plastycznych,
 • lekcji pokazowych.
Harmonogram działań
Lp. Treści Sposoby realizacji Termin
1 Polska Niepodległa

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie lekcji przez przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polak mały”.

– Konkurs plastyczny „Za co kocham Polskę” – wykonanie prac plastycznych przez zespoły klasowe, prezentacja prac w szkolnej galerii.

– Tańce narodowe: Polonez – nauka tańca.

 

– Nauka i utrwalanie przez zabawę Hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

-Utrwalanie symboli narodowych.

Poniedziałek
2 Postać Józefa Piłsudskiego i jego wielka rola w odzyskaniu niepodległości – Przybliżenie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego w formie pogadanki.

– Wyjście uczniów wraz z nauczycielami pod pomnik Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, złożenie kwiatów.

Wtorek

 

 

 

3 Wojenko, wojenko… – Występ zaproszonej grupy rekonstrukcyjnej: przybliżenie postaci wyglądu żołnierzy tego okresu oraz broni, którą się posługiwano – pogadanka.

– Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Środa

 

4 Kocham Cię Polsko! – Quiz wiedzy historycznej (ze zróżnicowanym stopniem trudności oraz w wersji dla osób komunikujących się z wykorzystaniem AAC). Czwartek

 

5 Jeszcze Polska … – Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.

– Historia Polski w obiektywie – oglądanie filmów dokumentalnych oraz zdjęć o tematyce historycznej z okresu Dwudziestolecia Międzywojennego.

Piątek

 

 

 

Opracowanie: mgr Anna Kopczuk, mgr Anna Rogalska, mgr Aneta Żak, mgr Joanna Żarska

Materiał nadesłany prze Czytelniczki portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz