Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – scenariusz zajęć

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 5 listopada 2022 roku.

Cele główne:

 • kształtowanie postawy życzliwości wobec innych
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wnioskowania

Formy pracy:

 • z całą grupą
 • w parach
 • indywidualna

Metody pracy:

 • słowne – rozmowa kierowana, praca z tekstem
 • metody ekspresji plastycznej
 • zabawy muzyczno-ruchowe
 • elementy dramy, techniki teatralne

Środki dydaktyczne:  

 • nagranie dowolnego utworu muzycznego i sprzęt do jego odtworzenia
 • tekst opowiadania o skrzacie Karolu (w treści scenariusza)
 • kartki papieru, nożyczki, kredki w ilości wystarczającej dla każdego dziecka
 • wstążka

Bądźmy życzliwi na co dzień

1. Zabawa na  powitanie – Dzień dobry inaczej

Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący rozpoczyna zabawę, mówiąc: Witam się z wami, mówiąc: Dzień dobry. Jak jeszcze można się przywitać? Dzieci podają pomysły na przywitanie się w inny sposób. Prowadzący zaprasza dzieci do zabawy muzyczno-ruchowej. Prezentuje fragment dowolnego utworu, dzieci poruszają się w rytm muzyki. Nauczyciel co jakiś czas zatrzymuje muzykę i wskazuje, którą częścią ciała witają się dzieci, np. nosami, ramionami, stopami.

2. Opowiadanie o skrzacie Karolu

Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący czyta opowiadanie o skrzacie Karolu:

Do przedszkola w Skrzatolandzie chodzi skrzat Karol. Karol lubi pomagać innym, np. podczas sprzątania. Mówi innym dzieciom miłe rzeczy, pociesza, gdy ktoś jest smutny i często się uśmiecha. Nic dziwnego, że dzieci lubią spędzać czas z Karolem. Ludzie lubią towarzystwo osób, które je zauważają, doceniają i służą pomocą.

Pewnego dnia Karol nie przyszedł do przedszkola. Dzieci dowiedziały się, że jest chory. Karola boli ucho i jest smutny. Na szczęście odwiedzili go koledzy. Rozmawiali, śmiali się i żartowali. Wszyscy byli szczęśliwi. Dobrze mieć życzliwych ludzi wokół siebie!

Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące tekstu:

– Co wiemy o Karolu?

– Dlaczego Karol miał wielu kolegów?

– Dlaczego Karol był smutny?

– Kto i w jaki sposób pomógł Karolowi?

3. Życzliwy – nieżyczliwy?

Prowadzący prezentuje dzieciom przykłady zachowań; jeśli dzieci uważają, że dane zachowanie jest życzliwe, podnoszą do góry kciuk lub uśmiechniętą buźkę, jeśli ich zdaniem takie nie jest – podnoszą do góry smutną buźkę lub kciuk skierowany w dół.

– Zosia pomaga mamie nakrywać do stołu.

– Tomek wyrywa Frankowi zabawki.

– Lucek wpycha się przed inne dzieci w kolejce.

– Tola częstuje brata swoją porcją deseru. 

– Witek rozpoczyna śniadanie, nie czekając, aż wszystkie dzieci zajmą miejsce przy stole.

– Kamila podarowała babci laurkę.

4. Trening życzliwości

Dzieci tworzą pary. Każde dziecko w parze wykonuje kolejno zadania:

– pomaga partnerowi przejść przez ulicę

– osłania kolegę parasolem podczas ulewy

– przeprowadza kolegę po śliskim chodniku

– pomaga wejść pod wysoką górę.

Po wykonaniu każdej czynności następuje zmiana ról między partnerami w parze.

5. Łańcuch życzliwych dłoni

Dzieci odrysowują na papierze swoje dłonie i wycinają kontury. Wewnątrz konturu rysują sytuacje lub symbole związane z życzliwością. Nauczyciel nawleka wszystkie prace na wstążkę, tworząc łańcuch życzliwości, wyeksponowany następnie w widocznym miejscu.

6. Życzliwy telegram – zabawa na zakończenie

Dzieci siedzą w kole. Prowadzący prosi je o skupienie i wyciszenie niezbędne do przeprowadzenia ostatniej zabawy. Nauczyciel wykorzystując zasadę obowiązującą w zabawie „głuchy telefon” szepce do ucha siedzącemu obok dziecku życzliwy komunikat. Dzieci przekazują sobie komunikat, starając się, by w niezmienionej formie dotarł do ostatniej osoby. Prowadzący prosi dzieci o ocenę zajęć – określenie, które elementy wzbudziły w nich przyjemne odczucia, a które nie.

Modyfikacje:

 • Dzieci mogą wykonać laurki lub kartki, które podarują bliskiej osobie. Mogą to być również upieczone ciasteczka, wiersz albo piosenka.
 • W ramach Dnia Życzliwości można zorganizować charytatywny kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przekazany na wsparcie potrzebujących lub ważny społecznie cel. Można również wysłać kartki do dzieci przebywających w szpitalu lub zorganizować spotkania z seniorami.

Bank pomysłów:

 • Przyjaciele żyrafy. Bajki o empatii, J. Berendt, A. Ryfczyńska, wyd. Natuli
 • Dziękuję, proszę, przepraszam. Opowiadania z ćwiczeniami, K. Michalec, wyd. WiR
 • Pięknie dziękuję. Poznaj niezwykłą moc sowa dziękuję, J. Kallwejt, E. Surrey, wyd. Babaryba

Netografia:
https://visitwroclaw.eu/dzien-zyczliwosci, dostęp z dnia 15.11.2021
https://udsk.pl/21-listopada-swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien/, dostęp z dnia 10.11.2021

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – scenariusz zajęć opracowała: Urszula Wesół – pedagog specjalny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz