Szkolny Konkurs Gastronomiczny „Ale Ciacho” – regulamin

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 maja 2020 roku.

SZKOLNY KONKURS GASTRONOMICZNY – REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łodzi. Za zorganizowanie konkursu odpowiedzialne są: Joanna P., Aleksandra P.
 2. Celem konkursu jest promowanie przyszłych kucharzy oraz zachęcanie ich do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, wymiany doświadczeń, rozwijania własnej kreatywności oraz integracji zespołów klasowych.
 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele zawodu i dyrekcja ośrodka.
 4. Czas trwania konkursu: do 3 godzin lekcyjnych.
 5. Konkurs skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie kucharz. Uczestnicy startują w konkursie w dwuosobowych zespołach reprezentujących klasę.
 6. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie organizatorom do dnia 17.02.2020 r.
 7. Konkurs odbędzie się 24 lutego 2020 r. w świetlicy szkolnej.
 8. Regulamin dostępny jest u organizatorów. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji w formie pisemnej.

§ 2 Zasady konkursu

 1. Zadanie konkursowe obejmuje samodzielne udekorowanie tortu okolicznościowego oraz jego prezentację.
 2. Uczestnicy konkursu mają do dyspozycji gotowe blaty biszkoptowe, przygotowane masy kremowe, posypki, koraliki i ozdoby cukiernicze, barwniki spożywcze, owoce, dżemy i poncz do nasączenia spodów.
 3. Można korzystać z gotowych elementów dekoracyjnych przygotowanych samodzielnie w domu.
 4. Do dyspozycji uczniów będzie również sprzęt: noże z brodą, jarzyniaki, noże do carvingu, deski do krojenia, rękawy cukiernicze z końcówkami. Jeżeli uczestnikowi potrzebny jest szczególny sprzęt, musi zapewnić go sobie we własnym zakresie.
 5. Uczestnicy powinni posiadać kompletny strój ochronny.
 6. Jury oceniać będzie organizację i higienę pracy, odpowiednie przygotowanie i wykorzystanie surowców, dekorację tortu (pomysłowość i estetykę wykonania) oraz krótką prezentację – na jaką okoliczność został wykonany.
 7. Za udział w konkursie każdy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą /cząstkową/ z zajęć praktycznych, a zwycięzcy konkursu ocenę celującą.
 8. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu np. terminu realizacji konkursu.

Autor: Aleksandra Przytulska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz