Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowym Odżywianiu – regulamin

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 maja 2020 roku.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWYM ODŻYWIANIU REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi. Za zorganizowanie konkursu odpowiedzialne są: Joanna P., Agnieszka N. i Aleksandra P. Celem konkursu jest promowanie zdrowego odżywiania się i aktywnego spędzania czasu oraz integrowanie zespołów klasowych poprzez dobrą zabawę i zdrowe współzawodnictwo.
  2. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele SOSW w Łodzi.
  3. Czas trwania konkursu: do 3 godzin lekcyjnych.
  4. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów SOSW w Łodzi. Uczestnicy startują w konkursie indywidualnie.
  5. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie organizatorom do dnia 21.11.2019 r.
  6. Konkurs odbędzie się 27 listopada 2019 r. w świetlicy szkolnej.
  7. Regulamin dostępny jest u organizatorów. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji w formie pisemnej.

§ 2 Zasady konkursu

1. Zadanie konkursowe składa się z trzech części:

  • część pisemna: quiz wiedzy o zdrowym odżywianiu,
  • część plastyczna: wykonanie plakatu propagującego zdrowy styl życia,
  • cześć praktyczna: sporządzenie zdrowej kanapki.

2. Uczestnicy konkursu mają do dyspozycji wszelkie artykuły papiernicze oraz piśmienne niezbędne do wykonania plakatu. Uczniowie mogą korzystać z gotowych elementów plakatów przygotowanych w domu (wycinki z gazet, ilustracje, zdjęcia itp.). Do wykonania zdrowej kanapki do dyspozycji będzie: pieczywo, masło, warzywa, owoce, wędlina, ser podpuszczkowy, ser twarogowy, pasty.

3. Do dyspozycji uczniów będzie również sprzęt: noże z brodą, jarzyniaki, noże do carvingu, deski do krojenia, zastawa stołowa. Jeżeli uczestnikowi potrzebny jest szczególny sprzęt, musi zapewnić go sobie we własnym zakresie.

4. Punkty otrzymać będzie można za każdą poprawną odpowiedz testu. Jury oceniać będzie estetykę wykonania plakatu oraz spójność rysunku z tematem przewodnim konkursu. Podczas wykonywania części praktycznej komisja zwróci uwagę na organizację i higienę pracy, odpowiednie przygotowanie i wykorzystanie surowców, estetykę wykonania.

5. Za udział w konkursie każdy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą /cząstkową/ z zajęć praktycznych lub technologii gastronomicznej.

Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe osoby otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu np. terminu realizacji konkursu.

Autor: Aleksandra Przytulska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz