Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 czerwca 2019 roku.

Laptop na biurku

Autor: Radosław Bielak – Czytelnik Portalu

Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej – opis działań w ramach stażu na wyższy stopień awansu zawodowego

Komputer w dobie XXI w. stał się nieodzownym narzędziem pracy, a wykorzystanie technik komputerowych wręcz niezbędnym. Komputer stał się więc narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technikę komputerową i informacyjną wykorzystuję praktycznie codziennie. Powszechność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej stała się nieodzowną czynnością wspierania procesów pracy wychowawczo – resocjalizacyjnej.

Komputer traktuję jako narzędzie do przygotowania materiałów oraz podczas zajęć z wychowankami. W codziennej pracy wykorzystuję komputer bezustannie, bawiąc się i ucząc jednocześnie. Korzystam z programu Microsoft Word, wyszukiwarki Google, programów graficznych – Corel Drive, programów muzycznych – Winamp, Virtual DJ, Music Maker itp.

Korzystając z zasobów sieci Internetu:

 • przygotowuję różnego rodzaju materiały: dokumentację awansu zawodowego, plan rozwoju, sprawozdania, testy do zajęć,
 • pobieram programy użytkowe, materiały graficzne do gazetek tematycznych,
 • opracowuję materiały potrzebne w pracy: sprawozdania, opinie, plany, notatki służbowe,
 • opracowuję dokumentację wychowawczą,
 • opracowuję pomoce wizualne, np. zdjęcia, prezentacje multimedialne, tabele, projekty,
 • przygotowuję scenariusze zajęć i plany pracy,
 • opracowuję materiały na spotkania informacyjne, instruktażowe, teksty użytkowe,
 • prowadzę ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową oraz manualność dłoni, nadgarstka i palców.

Efekty:

 • aktywizowanie wychowanków podczas zajęć,
 • uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
 • sprawne i czytelne przygotowanie oceny,
 • promowanie własnego warsztatu pracy,
 • umiejętność redagowania strony internetowej.

W toku stażu systematycznie śledziłem i wykorzystywałem zasoby i możliwości sieci Internet, odwiedzając wiele stron internetowych, między innymi dotyczących: materiałów do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń. Korzystałem między innymi z następujących stron i portali internetowych:

www.youtube.pl – materiały filmowo muzyczne
www.men.gov.pl – Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.publikacje.edux.pl – publikowanie materiałów
www.eduseek.pl – portal edukacyjny
www.profesor.pl – portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli
www.szkolnictwo.pl –  portal edukacyjny
www.portaloswiatowy.pl – portal informacyjny
www.klanza.pl – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
www.literka.pl – portal edukacyjny

Efekty:

 • bogacenie warsztatu pracy,
 • zaktualizowanie wiedzy,
 • uatrakcyjnienie zajęć,
 • wiedza o tworzeniu muzyki komputerowej,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań światem i ludźmi,
 • przyzwyczajanie wychowanków do źródła wiedzy.

Komunikowałem się również z innymi wychowawcami, pedagogami, nauczycielami i przedstawicielami wydawnictw za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokonywałam pobrań pomocy dydaktycznych za pomocą sieci Internet. Współpracowałam z nimi wymieniając się informacjami, spostrzeżeniami i doświadczeniem. Uczestniczyłam też w forach i panelach dyskusyjnych.

Efekty:

 • umożliwienie reagowania na wszelakie sytuacje wychowawcze,
 • służenie i korzystanie z pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów,
 • zapobieganie nawarstwianiu się sytuacji trudnych,
 • zmniejszanie ryzyka porażek wychowawczych,
 • zwiększenie możliwości osiągania sukcesu wychowawcy i wychowanka.

Przygotowałem i przeprowadziłem w grupie wychowawczej cykl zajęć warsztatowych na temat: „Budowa komputera”. Zajęcia zakończono testem wiedzy o komputerach.

Efekty:

 • przekazanie, utrwalenie i doskonalenie nabytych umiejętności wychowanków,
 • nabywanie przez wychowanków umiejętności poszukiwania,
 • porządkowanie i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • kształtowanie algorytmicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów.

Dzieliłem się swoimi opracowaniami z innymi użytkownikami Internetu poprzez zamieszczanie na popularnych serwisach edukacyjnych:

 • na stronie www.pedagogika-specjalna.edu.pl umieściłem konspekt „Zawodowcy”,
 • na stronie www.edux.pl opublikowałem opis zawodu doradcy zawodowego.

 Założyłem własną stronę internetową prezentującą moją Firmę Handlowo Usługową.

Efekty:

 • możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami i jednocześnie -uświadomienie wagi wymiany doświadczeń i zainteresowania publikacjami Internetowymi.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej usprawniło cały mój proces rozwoju zawodowego, ale również niosło ze sobą wiele innych korzyści tj. przepływ i dostęp do informacji, możliwość poszukiwania optymalnych i wygodnych rozwiązań, zdobywanie i dzielenie się doświadczeniem, gruntowniejszy sposób weryfikacji.

W tym ostatnim, niezmiernie przydatna okazuje się nauka programowania, którą staram się wdrażać na zajęciach w Internacie. Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, lecz narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać.

Programowanie stało się – obok języka ojczystego i  języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać, choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Ponadto zgodnie z tym, co powiedział Bill Gates: „Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach nie związanych z informatyką”.

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz