Dokumentacja do pracy nauczyciela wspomagającego

Home Forums Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych Dokumentacja do pracy nauczyciela wspomagającego

Widzisz 4 wpisów - 1 z 4 (4 wszystkich)
 • Author
  Wpisy
 • #8025
  ebru
  Participant

  Jestem początkującym nauczycielem wspomagającym dziecko z autyzmem i upośledzeniem w stopniu lekkim, jaką dokumentację powinnam prowadzić poza dziennikiem rewalidacyjnym? Czy powinnam podpisać kontrakt z celami, które dziecko ma osiągnąć pod koniec roku szkolnego?
  Proszę o pomoc.

  #8031

  Ja prowadzę zawsze zeszyt obserwacji, w którym opisuję postępy i sukcesy dziecka, jego trudności w codziennym życiu szkolnym. Mam tam też miejsce dotyczące współpracy z rodzicami, robię notatki z rozmów i spotkań, zapisuje wspólne ustalenia. Dzieciom zakładam teczkę, w której gromadzone są prace plastyczne, niektóre karty pracy, zwłaszcza te diagnozujące umiejętności.

  #8075
  IzaK
  Participant

  Moim zdaniem najpierw musisz dobrze poznać ucznia. Kontrakt? Czasem się sprawdza, ale wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Proponuję zaczynać metodą małych kroków i jeśli już, umowę podpisywać na krótszy okres czasu z jasnymi celami (nie za dużo celów) i oczywiście możliwymi do osiągnięcia przez dziecko.

  #9672
  Renata Flis
  Participant

  Na pewno uczestniczyła Pani w opracowaniu IPET, w którym określiła Pani cele ogólne i szczegółowe do realizacji na etap edukacji, w dzienniku zajęć rewalidacyjnych powinny być cele operacyjne ( indywidualny program na rok), które planuje pani realizować w danym roku szkolnym. W tym dzienniku ma Pani miejsce na notatki oraz ocenę efektywności udzielanej pomocy. Należy co najmniej dwa razy ocenić efektywność udzielanego wsparcia odnosząc się do celów operacyjnych: co dziecko osiągnęło, w czym ma jeszcze trudności oraz określić kierunki dalszych działań. Jeśli jest potrzeba częstszego monitorowania efektów pracy, to po prostu Pani te spostrzeżenia wpisuje. Również ustalenia z rodzicami. W przypadku prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualna prowadzi się inne dzienniki i tam faktycznie po każdym zajęciu należy wpisać wyniki obserwacji bieżącej i efekty. Oprócz dziennika zajęć rewalidacyjnych, IPET powinna Pani założyć indywidualną teczkę dla każdego ucznia, w której należy gromadzić ważne dokumenty rejestrujące postęp ucznia : karty pracy, które mają charakter diagnostyczny, sprawdziany, dokumentację badań. I to jest cała dokumentacja, która wymaga się od nauczyciela.

Widzisz 4 wpisów - 1 z 4 (4 wszystkich)
 • The forum ‘Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych’ is closed to new topics and replies.

Comments are closed