IPET bez pedagoga specjalnego

Home Forums Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych IPET bez pedagoga specjalnego

 • Author
  Wpisy
 • #7474
  MagdaZG
  Participant

  Witam
  Moje pytanie dotyczy organizacji kształcenia specjalnego dziecka 3 letniego w przedszkolu ogólnodostępnym dla dzieci słabosłyszacych.
  Dziecko w zaleceniach orzeczenia z poradni ma zalecone kształcenie specjalne dla dzieci słabosłyszących oraz to, że ma prawo do zajęć rewalidacji indywidualnej, powinien być objęty terapią logopedyczną.

  Wobec czego mam kilka pytań w związku ze zmianami jakie narzucają rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także warunków organizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dnia 9 sierpnia 2017 r.

  Co w sytuacji, gdy przedszkole nie moze wykonać zaleceń poradni, bo nie ma pedagoga specjalnego? gdyż jak dobrze rozumiem zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem słabosłyszącym prowadzi tylko surdopedagog, a logopedyczne surdologopeda?
  – kto tworzy IPET w przypadku gdy w przedszkolu nie ma tych specjalistów – wychowawca tworzy ten program sam, gdyż jest zobowiązany do 30 września?

  – jeżeli nie ma specjalisty pedagoga specjalnego to dziecko należy objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez terapeutę pedagogicznego i logopedę (zwykłego), gdyż takimi dysponuje przedszkole ? Dziecko w orzeczeniu ma napisane że rozwój mowy jest zgodny z normą dla wieku, możliwości intelektualne w sferze niewerbalnej kształtują się na poziomie powyżej przeciętnej dla wieku. Dziecko funkcjonuje prawidłowo w grupie rówieśniczej.

  Pozdrawiam
  Magdalena
  nauczyciel przedszkola

  #7475
  MagdaZG
  Participant

  kształcenie specjalne dla dziecka słabosłyszącego w przedszkolu ogólnodostepnym

  #7476
  Sara
  Participant

  pedagog specjalny (tutaj surdopedagog) ma zupełnie inne kompetencje niż terapeuta pedagogiczny i te stanowiska nie są tożsame. To szkoła czy przedszkole ma się dostosować do dziecka, a nie odwrotnie, a tym samym zapewnić odpowiednie wsparcie wskazane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydaje mi się natomiast, że terapię logopedyczną może prowadzić „zwykły” logopeda.

  #7487
  MagdaZG
  Participant

  A co z tym IPET-em, jak mam go napisać sama jako wychowawca – nauczyciel przedszkola? Nie wywiąże się z terminem – do 30 września. Tam muszą być wpisane działania o charakterze rewalidacyjnym. Nie znam ich. Mam wyszukać z internetu??

  Dziękuję za odpowiedż i pozdrawiam
  MagdaZG

  #7488
  Sara
  Participant

  Proponuje zapytać dyrektora przedszkola. IPET opracowuje ZESPÓŁ tworzony przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem.
  Współczuję, że została Pani z problemem sama.

  #9674
  Renata Flis
  Participant

  IPET opracowuje zespół. Zajęcia logopedyczne może prowadzić „zwykły”logopeda- dyrektor uznaje zbieżność kwalifikacji. Ponadto można realizować te zajęcia we współpracy z poradnią p-p i takie zajęcia mogą być realizowane w poradni.
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  § 23. 1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 15 ust. 3. : posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.
  Jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia surdopedagoga a jest np. pedagog specjalny to dyrektor może wystąpić do kuratorium oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie takiej osoby.

 • The forum ‘Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych’ is closed to new topics and replies.

Comments are closed