jak spełniać zalecenia z orzeczenia wbrew woli rodziców?

Home Forums Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych jak spełniać zalecenia z orzeczenia wbrew woli rodziców?

 • Author
  Wpisy
 • #7004
  endi
  Participant

  Witam. Proszę o podpowiedź co w sytuacji kiedy dziecko (klasa 4 SP) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Zespół Aspargera, a rodzic nie życzy sobie wsparcia ze strony nauczyciela wspomagającego. Matka jest zdania, że pomoc pedagoga specjalnego może negatywnie wpływać na odbiór dziecka przez społeczeństwo w tym kolegów z klasy. Z drugiej strony wiadomo, że dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu.

  #7076
  fudi3
  Participant

  Przez kilka lat lat rodzice dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera czy niepełnosprawnościami sprzężonymi walczyli, aby ich dzieci miały prawo do nauczyciela wspomagającego.
  1 stycznia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113). Zmieniło ono zasady zatrudniania nauczyciela wspomagającego. Do tej pory nauczyciel wspomagający był zatrudniany tylko wtedy, gdy zgodę na to wyraził organ prowadzący placówkę.
  Od 2016 r. taka zgoda nie jest potrzebna, jeśli w orzeczeniu dziecka znajduje się zalecenie, że może realizować obowiązek szkolny w placówce ogólnodostępnej z pomocą nauczyciela wspomagającego.
  Rozporządzenie dotyczy uczniów, którzy mają orzeczenie wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. Decydujące jest więc zalecenie w orzeczeniu potrzeby kształcenia specjalnego. Jeśli się w nim znajdzie, placówka szkolna jest zobowiązana do zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. Ten obowiązek nie pojawi się w przypadku nauki w klasie integracyjnej.Obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego obejmuje szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
  Jeśli więc Pani nie życzy sobie wsparcia nauczyciela wspomagającego, powinna Pani dążyć do zmiany orzeczenia swego dziecka lub przenieść je do klasy integracyjnej.
  Drugie rozwiązanie może być takie: Według przepisów szkoła ma obowiązek zatrudnić nauczyciela, natomiast Rodzic NIE MA OBOWIĄZKU dzielić się informacją/okazywac w szkole orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla Dziecka.

  #7081
  Krysia
  Participant

  NIe rozumiem. To w klasie integracyjnej nie ma obowiązku wspomagania dziecka z autyzmem?

  #7108
  fudi3
  Participant

  Według mnie jeżeli w orzeczeniu zalecany jest nauczyciel wspomagający to zatrudniony musi być nauczyciel wspomagający (nie potrzeba zgody organu prowadzącego) . Jeżeli nie ma takiego zapisu zatrudniony może być asystent lub pomoc nauczyciela (mam tutaj na myśli uczniów z autyzmem i ZA w klasie integracyjnej)

  #7289
  MALGORZATA-80
  Participant

  W klasie integracyjnej jest jeden nauczyciel wspomagający dla wszystkich dzieci z orzeczeniami. Obowiązek zatrudnienia asystenta, pomocy nauczyciela, czy nauczyciela wspomagającego czy też współorganizującego kształcenie obowiązuje jedynie w szkołach, oddziałach ogólnodostępnych (nie integracyjnych)

 • The forum ‘Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych’ is closed to new topics and replies.

Comments are closed