Rewalidacja indywidualna

Home Forums Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych Rewalidacja indywidualna

 • Author
  Wpisy
 • #8742
  Avataradmin
  Participant

  Wątek poświęcony kursowi online, który już wkrótce będzie dostępny na naszym portalu.

  Zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań naszemu ekspertowi oraz autorowi kursu Pani Renacie Flis

  #8882
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w kursie doskonalącym „Rewalidacja”. Pragnę podzielić się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Jestem do Państwa dyspozycji w sytuacjach trudnych.Wierzę, że kształcenie na odległość będzie dla Państwa korzystne. Pamiętajcie, nie jesteście sami. Piszcie, dzielcie się swoja wiedzą i doświadczeniem ale i problemami.

  #9003
  AvatarLidka
  Participant

  Dzień dobry, korzystając z możliwości chciałabym zapytać, jaka jest różnica między „wczesnym wspomaganiem”, a „rewalidacją” w zerówce. To znaczy, która forma pomocy jest dla którego dziecka, bo z tego co zauważyłam funkcjonują obie.
  Będę wdzięczna za odpowiedź, Lidia.

  #9004
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Jest bardzo duża różnica. Rewalidację organizujemy dla dziecka, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast, jeśli dziecko ma opinię o wczesnym wspomaganiu, zajęcia specjalistyczne ustalone przez zespół wczesnego wspomagania określone na podstawie diagnozy funkcjonalnej i programu wczesnego wspomagania realizuje podmiot powołany do ich organizacji. W przedszkolu obejmujemy takie dziecko pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie : zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych – ale nie jest to rewalidacja; podczas bieżącej pracy z dzieckiem ( indywidualizacja) oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Często dziecko ma opinię o wczesnym wspomaganiu i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlaczego? Bo gromadzimy dokumentację dziecka, ale na pewno opinia o wczesnym wspomagania była wydana wcześniej a orzeczenie później. Wtedy obowiązujące jest orzeczenie. Jeśli nadal ma Pani wątpliwości, proszę pisać. Pozdrawiam.

  #9005
  AvatarLidka
  Participant

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. W takim razie od kiedy dziecko może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Czy jest jakaś dolna granica wiekowa?

  #9015
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może otrzymać dziecko w wieku 2,5 lat, gdyż od tego momentu może być zapisane do przedszkola. Orzeczenie dotyczy systemu oświaty ( przedszkole, szkoła). Wczesne wspomaganie od momentu urodzenia dziecka o ile stwierdzono zaburzenia rozwojowe. Opinia o wczesnym wspomaganiu dostarczona do przedszkola daje nauczycielom informację o dziecku, jego potrzebach i trudnościach. Środki finansowe na realizację wczesnego wspomagania ( zajęcia specjalistyczne – nie REWALIDACJA) otrzymuje placówka wyznaczona przez organ prowadzący ( Poradnie P-P, niektóre przedszkola). Jeśli w zaleceniach dla przedszkola pojawi się organizacja pomocy p-p, to dyrektor może przyznać zajęcia specjalistyczne o ile ma na to środki finansowe ( pamiętajmy, ze takie dziecko ma zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania na terenie poradni) . Oczywiście , każdy nauczyciel ma obowiązek wspierania dziecka podczas bieżącej pracy ( indywidualizacja, dostosowanie wymagań edukacyjnych – Ustawa o systemie oświaty, ustawa prawo oświatowe) oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
  Jeśli dziecko ma opinie o wczesnym wspomaganiu i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – w przedszkolu realizujemy zalecenia wynikające z orzeczenia ( jest zwiększone subwencja oświatowa).

  #9055
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Poradnik Swiąteczny

  #9078
  Avatarolka.
  Participant

  Chciałabym zapytać czy jest możliwość zajęć indywidualnych dla dziecka z niedosłuchem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym?
  Na jakim przedmiocie dziecko ma uczyć się j. Migowego?

  #9079
  Avatardominikaszczotka
  Participant

  Dobry wieczór. Mam następujące pytania:
  1. Ukończyłam oligofrenopedagogikę. Czy mogę prowadzić rewalidację z dzieckiem słabosłyszącym, czy takie zajęcia musi prowadzić surdopedagog?
  2. Co powinien zawierać IPET odnośnie rewalidacji, którą będę prowadzić? Czy należy wymienić rodzaje zaplanowanych ćwiczeń, czy tylko ogólne cele?

  #9111
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Jeśli pyta Pani o rewalidację indywidualną, to na pewno tak o ile w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego taka formę zaleca poradnia p-p. Zazwyczaj poradnia wpisuje takie zalecenie. Istnieje też od tego roku szkolnego możliwość realizacji przez ucznia wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie o ile z powodów zdrowotnych utrudnione jest funkcjonowanie dziecka w grupie. Należy to szczegółowo opisać i uzasadnić w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania. Dyrektor wówczas występuje do organu prowadzącego o środki finansowe w ramach zwiększonej subwencji. Jeśli jest zgoda i fundusze, wówczas można rozpocząć taką formę edukacji.

  #9112
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Języka migowego uczy się dziecko np. na rewalidacji, gdyż prowadzi zajęcia surdopedagog. Mogą też być zorganizowane zajęcia specjalistyczne nauki języka migowego.

  #9113
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Zajęcia z uczniem słabosłyszącym powinien prowadzić surdopedagog. W IPET piszemy cele ogólne i szczegółowe (na etap edukacji), metody i formy pracy, można też podać przykładowe ćwiczenia, ale to akurat nie jest wymagane.

  #9117
  Avatarolka.
  Participant

  Bardzo proszę o podanie konkretnego paragrafu, zapisu o rewalidacji indywidualnej. Czy ja jako rodzin mogę to zgłosić na wielospecjalistycznej ocenie…?

  #9121
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  W żadnym akcie prawnym nie ma zapisu: rewalidacja indywidualna- dot. Rozp. o warunkach kształcenia uczniów niepełnosprawnym…, oraz Rozp. o ramowych planach nauczania, Ustawa prawo oświatowe. Wszędzie jest zapis „rewalidacja”. O formie realizacji zajęć rewalidacyjnych( indywidualne czy grupowe) podejmuje decyzję zespół orzekający w poradni p-p, która wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzic biorący udział w posiedzeniu zespołu w sprawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania może wnosić swoje propozycje i sugestie.

  #9124
  Avatarolka.
  Participant

  Czy dobrze rozumiem ?
  To czyli dziecko w orzeczeniu nie ma zapisu rewalidacja indywidualna, to już nic nie zrobię, oprócz moich sugesti podczas wielospecjalistycznej oceny

 • You must be logged in to reply to this topic.

Comments are closed