Rewalidacja indywidualna

Home Forums Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych Rewalidacja indywidualna

 • Author
  Wpisy
 • #9880
  AvatarAnna.Zapart
  Participant

  Dzień dobry. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej.Zaczynam pracę w przedszkolu terapeutycznym w grupie dzieci z autyzmem, będę wychowawcą tej grupy. Do tej pory pracowałam w przedszkolu ze zdrowymi dziećmi.. mogłaby mi dać Pani jakieś rady na początek? na pewno mnóstwo pytań pojawi się w trakcie pracy.. Nigdy nie pisałam IPETu, nie prowadziłam tej całej dokumentacji.. ale chce spróbować gdyż to jest praca moich marzeń.. skąd brać pomoce terapeutyczne? może jest jakaś fajna strona internetowa, wydawnictwo, w które warto zainwestować? Za wszelkie rady będę wdzięczna..

  #9902
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Pani Aniu, w kursie Rewalidacja indywidualna znajdzie Pani wszystkie niezbędne wskazówki, dokumenty itp. Każde wydawnictwo ” Nowa Era”, PWN, MAC EDUKACJA ,Moje Bambino, WSiP ma ofertę pomocy dydaktycznych dla uczniów Z SPE. Musi Pani obejrzeć każda stronę, a przede wszystkim zastanowić się co tym dzieciom jest potrzebne ze względu na potrzeby edukacyjne i rozwojowe. W tym miejscu chcę przypomnieć, że dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami jest zwiększone pula środków finansowych na zakup pomocy naukowych i terapeutycznych , prawie 500 zł. Dyrektor/wychowawca wypełnia w tym wypadku nie załącznik nr 1 a załącznik nr 2. Wiem, ze wiele osób o tym nie wie i dużo pieniędzy organy prowadzące zwracają do MEN a nauczyciele martwią się, że nie mają wyposażonych gabinetów.

  #10087
  Avatarhanulka
  Participant

  Witam,
  czy zajęcia rewalidacyjne prowadzone dla ucznia z Zespołem Aspergera służą również do wyrównywania trudności w nauce np. cwiczeniu czytania ze zrozumieniem czy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Jak w takim przypadku sformułować temat zajęć?

  #10154
  AvatarER
  Participant

  Witam serdecznie. Na które rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinnam się powoływać – to z 28 sierpnia 2017 roku – które zmienia rozporządzenie z 30 kwietnia 2013 roku, czy też z 9 sierpnia 2017 roku. Oba wchodzą w życie 1 września 2017 roku ( oprócz jednego paragrafu z rozporządzenia z dnia 9.08.2017). Jaka jest miedzy nimi różnica. W interpretacji aktów prawnych przytacza Pani zapisy z rozporządzenia z dnia 9 sierpnia a później mamy podane rozporządzenie z 28 sierpnia.
  Dziękuję.

  #10155
  AvatarER
  Participant

  Czy istnieje dokument prawny określający ilość godzin rewalidacji w przedszkolu. Nie chodzi mi o czas trwania zajęć ale o ich wymiar. Tak jak jest to w przypadku np. szkoły podstawowej. Czy wymiar zależny jest od dyrektora, ew. zespołu nauczycieli opracowujących IPET dla dziecka o SPE, którzy wnioskują o określone zajęcia i podają ich wymiar.

  #10230
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  O wymiarze godzin zajęć w przedszkolu decyduje dyrektor: . Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

  #10252
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Pani Hanulko, oczywiście , ze tak. Jednym z celów rewalidacji jest wyrównywanie braków programowych i przeciwdziałanie niepowodzeniom edukacyjnym. Prowadząc zajęcia rewalidacyjne usprawniamy zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne ale wykorzystujemy do tego materiał z podstawy programowej- jak potrzeba rozwijać myślenie wykorzystamy zadania matematyczne, doskonalimy przy tym rachunki; przy historyjce obrazkowej uczeń tworzy wypowiedź wielozdaniową , zwracamy uwagę na ortografię, gramatykę i interpunkcję. Podsumowując usprawniamy umiejętności kluczowe-czytanie, pisanie, liczenie, mówienie, a nie wiadomości z języka polskiego,matematyki, fizyki czy chemii- bo to nie są zdw. Dokładnie zostało to omówione w materiałach na kursie rewalidacja indywidualna. Zachęcam do przestudiowania materiałów.

  #10253
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Proszę zwrócić uwagę, że każde z wskazanych rozporządzenie powołuje się na inną ustawę: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
  z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach . Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)) Każde z nich wprowadza inne zmiany. Trzeba scalić te oba rozporządzenia, wtedy będzie całość zmian.

  #10263
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Jeszcze jedna wskazówka dotycząca pomocy do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Polecam wydawnictwo PWN, które wydało bardzo dużo pomocy do pracy z uczniami z niepełnosprawnością umiarkowana i znaczną.
  http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/ksztalcenie-specjalne,17,315/pewny-start,14071.html

  #10313
  Avatarp-wicia
  Participant

  Chciałabym uzyskać informację jakie są różnice między zajęciami rewalidacyjnymi a korekcyjno-kompensacyjnymi? Kto jest uprawniony do prowadzenia takich zajęć z dzieckiem z Zespołem Aspergera?

  #10314
  Avatarp-wicia
  Participant

  Jaką dokumentacje poza dziennikiem rewalidacji musi sporządzić i prowadzić osoba prowadząca rewalidację indywidualną?

  #10348
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ukierunkowane sa na niwelowanie niepowodzeń edukacyjnych spowodowanych przede wszystkim przez nie opanowanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, mówienia. Korekcja oznacza poprawę i usprawnianie, a kompensacja to wyrównywanie braków w umiejętnościach edukacyjnych dziecka. Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kierowane są zarówno uczniowie niepełnosprawni jak i uczniowie z zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi utrudniającymi opanowania czytania, pisania. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się wyłącznie dla uczniów/dzieci niepełnosprawnych, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rewalidacja to proces kompleksowych i skoordynowanych działań różnych służb i specjalistów zorientowanych na jak najlepsze usprawnienie i przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Jak widać z definicji w ramach rewalidacji uczeń może mieć np: zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, naukę języka migowego.
  Uczniowie mają zazwyczaj przyznaną rewalidację indywidualną i wówczas pedagog specjalny wyznaczając cele szczegółowe rewalidacji wskazuje na :
  – Wyrównanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych
  – Doprowadzenie dziecka do poprawnego posługiwania się mową czytaną i pisaną oraz wyrównanie innych trudności w nauce szkolnej
  – Kształtowanie społeczno-emocjonalnej sfery rozwoju ucznia
  – Rozwijanie i doskonalenie zmysłów
  Rozwijanie autoorientacji i orientacji przestrzennej
  -Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
  – Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonematycznego
  – Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej, słuchowo-ruchowej
  – Rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej
  Jak Pani widzi są tu cele tożsame z tymi, które realizujemy prowadząc zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ale nie tylko!
  Rewalidację prowadzi pedagog specjalny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – terapeuta pedagogiczny, co nie jest tożsame z pedagogiem szkolnym.

  #10408
  Avataranczyca
  Participant

  Witam, czy po ukończonym kursie otrzymam zaświadczenie bądź certyfikat? W jaki sposób będę otrzymywała informacje, materiały itp.?
  Z gróry dziękuje za poinstruowanie.

  #10410
  Avataradmin
  Participant

  Tutaj może Pani przeczytać o naszych kursach: https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kursy/

  Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów kursowych po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym. Może z nich korzystać o dowolnej porze w indywidualnym tempie. Po zapoznaniu się z materiałami i zdaniu egzaminu (wyjątek kurs Rewalidacja, po którym wypełnia się jedynie ankietę), dostępne jest zaświadczenie do pobrania w formacie PDF.

  • This reply was modified 1 lat, temu by Avataradmin.
  • This reply was modified 1 lat, temu by Avataradmin.
  #10531
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Dokumentacja pedagoga specjalnego:
  1. Dziennik zajęć rewalidacji
  2. Teczka z dokumentacją dla każdego ucznia zawierająca:testy diagnostyczne, ważne karty pracy( efekty terapii)
  3. W IPET – podpis
  4. Jeśli jest zatrudniony dodatkowo jako nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczno-wychowawczy w klasie integracyjnej lub ogólnodostępnej:
  – wspólny program profilaktyczno-wychowawczy klasy ( udział w opracowaniu, podpis)
  – podpis w dzienniku lekcyjnym razem z nauczycielem danego przedmiotu/zajęć

 • You must be logged in to reply to this topic.

Comments are closed