wczesne wspomaganie rozwoju- od czego zacząć?

Home Forums Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych wczesne wspomaganie rozwoju- od czego zacząć?

Widzisz 3 wpisów - 1 z 3 (3 wszystkich)
 • Author
  Wpisy
 • #7067
  monika.bukowska21
  Participant

  Witam. Od września będę prowadzić (jako terapeuta) zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Czy ktoś z Was poratuje i powie mi krok po kroku, jak to wygląda? Jakie dokumenty należy sporządzić? Nie prowadziłam jeszcze tego typu zajęć i będę wdzięczna za każdą radę, wskazówkę.

  #7069
  Krysia
  Participant

  Trzeba napisać Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju opierając się na orzeczeniu dziecka. U nas jest tak, że wszyscy specjaliści którzy pracują z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania (logopeda, psycholog, rehabilitant), piszą do programu swoje plany pracy. W programie trzeba zawrzeć diagnozę, wskazania, cele, metody, formy itd.

  #7077
  fudi3
  Participant

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne dziecka od chwili wykrycia pierwszych symptomów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Działania te najlepiej zacząć od przeanalizowania dostępnej dokumentacji dziecka, w tym orzeczenia.Ja w pracy z dzieckiem bazuję na mocnych jego stronach, aby przez wszelkiego rodzaju działania nimi powoli stymulować te słabsze. Oczywiście zabawa jest najlepszą metodą pracy.
  Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju:
  • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy
  z dzieckiem,
  • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
  i niezbędnego sprzętu,
  • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
  • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
  • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
  • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
  • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

Widzisz 3 wpisów - 1 z 3 (3 wszystkich)
 • The forum ‘Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych’ is closed to new topics and replies.

Comments are closed