Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 maja 2020 roku.

Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania

dla ucznia XXX

na okres edukacji przedszkolnej

Program opracowały:

mgr XXX – dyrektor, logopeda

mgr XXX – pedagog szkolny, psycholog

mgr XXX – nauczyciel wychowania przedszkolnego

XXX, 2019r.

1. Imię i nazwisko ucznia: XXX

Data urodzenia: XXX

Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania opracowano na podstawie:

  • Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
  • Opinii nr XXX o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia XXX

2. Wieloprofilowa ocena sprawności dziecka:

Motoryka duża– lateralizacja nieokreślona – nieunormowana,
– motoryka duża niezaburzona,
Motoryka mała– niski poziom rozwoju grafomotorycznego,
– rysunek na etapie bazgroty,
– chwyt nieprawidłowy,
– obniżona sprawność narządów mowy,
Percepcja– dobrze radzi sobie z prostymi zadaniami angażującymi procesy analizy i syntezy wzrokowej,
Komunikacja– potrzebuje czasu do nawiązania kontaktu,
– utrzymuje kontakt wzrokowy,
– komunikuje się niezbyt chętnie,
– opóźniony rozwój mowy czynnej,
– ma problemy z powtarzaniem za dorosłym krótkiej wypowiedzi lub ciągu wyrazów,
– ma trudności z odpowiadaniem na pytania,
– niski zasób słownictwa,
– słabo integruje się z grupą,
Rozwój emocjonalny– miewa zmienne nastroje,
– ma trudności w radzeniu sobie ze złością i frustracją,
– próbuje wymuszać korzyści,
– łatwo reaguje złością w sytuacji zakazu, bądź odmowy,
– ma trudności w stosowaniu się do norm społecznych oraz współdziałaniu w zabawie z innymi dziećmi,
– nie wykazuje lęku w kontakcie bezpośrednim,
Zachowanie– pogodny,
– ruchliwy i chaotyczny, z cechami nadpobudliwości,
– ma trudności z usiedzeniem przy wykonywaniu zadania,
– wstydliwy,
Rozumowanie– potrafi dokonywać rozumowania logicznego w podstawowym zakresie,
– ma trudności z ujmowaniem relacji, porządkowaniem przedmiotów pod względem kształtu czy koloru,
– potrafi dokonać analizy informacji,
– umiejętności tworzenia kategorii oraz porządkowania przedmiotów w sposób znajdują się na poziomie poniżej przeciętnej,
Uwaga– niski poziom koncentracji uwagi (koncentracja obniżona),
– podatny na działanie bodźców rozpraszających,
– szybko się męczy, traci zainteresowanie i wymaga częstych przerw,
– wymaga stałej uwagi i motywowania do pracy,
– trudności ze skupieniem uwagi na prostych układankach.

Pobierz cały program

Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania opracowały: Lidia Wąchała, Ewelina Sopata, Aneta Tokarczyk – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz