Scenariusz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju – rozwijanie uwagi dowolnej i pamięci

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 maja 2019 roku.

stoisko z warzywami i produktami spożywczymi

Temat zajęć: Rozwijanie uwagi dowolnej i pamięci jako podstawy uczenia się.  

 

Rodzaj zajęć:

zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Czas trwania zajęć:

60 minut

Forma zajęć:

zajęcia indywidualne

Metody:

metoda behawioralna (wykorzystanie tabliczki motywacyjnej), metoda ćwiczeniowa, zabawa dydaktyczna, gra, elementy metody SI

Pomoce:

tabliczka punktowa, przyrządy do zbudowania toru przeszkód, fotografie przedstawiające różne rodzaje sklepów, zdjęcia produktów spożywczych, listy zakupów (w formie obrazkowej) o różnym stopniu trudności (do zapamiętania 2,3 4 elementy),  koszyk, karty do gry „memory” (pary analogicznych obrazków – np. mleko w szklance/butelka mleka, czerwone/zielone jabłko itp.), tekst opowiadania „Pierniczki Piotrusia” z pytaniami, wybrane przez dziecko zabawki (np. samochodziki, bańki mydlane)  jako forma nagrody

Cel ogólny:

 • rozwijanie uwagi dowolnej i pamięci jako procesów poznawczych stanowiących podstawę uczenia się

Cele operacyjne w zakresie zachowania

Dziecko:

 • nawiązuje pozytywny kontakt z terapeutą
 • uczestniczy w interakcji naprzemiennej (dialog, zabawa, gra)
 • wykonuje polecenia terapeuty
 • utrzymuje wspólne pole uwagi
 • rywalizuje i stara się osiągnąć dobre wyniki w grze
 • jest zainteresowane i zaangażowane w różne formy ćwiczeń
 • jest skoncentrowane, wykonuje zadania do końca
 • potrafi odroczyć oczekiwaną gratyfikację

Cele operacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa różne rodzaje sklepów (zasób słownikowy, wiedza ogólna)
 • uważnie słucha czytanego tekstu (uwaga słuchowa)
 • potrafi odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących treści opowiadania (pamięć słuchowa)
 • zapamiętuje kilka elementów na podstawie skojarzeń wzrokowo – słuchowych i potrafi odtworzyć je po wykonaniu innej czynności zakłócającej (pamięć wzrokowa i słuchowa, pojemność pamięci, odporność na dystraktory, selektywność uwagi)
 • odnajduje ukryte pary analogicznych obrazków w grze „memory” (koncentracja uwagi, pamięć wzrokowa)

Przebieg zajęć

 1. Przywitanie z dzieckiem. Ustalenie sposobu nagradzania za pracę oraz przewidzianej nagrody.

2. „Pierniczki Piotrusia” – słuchanie czytanego opowiadania, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu.

3. Gdzie możemy robić zakupy? – rozmowa z dzieckiem na temat różnych miejsc, w których możemy robić zakupy. Rozpoznawanie na fotografiach i nazywanie różnych rodzajów sklepów.

4. „Idziemy na zakupy” – pokonywanie toru przeszkód jako drogi do sklepu, zapamiętywanie listy zakupów w formie obrazkowej i dobieranie przedmiotów zgodnie z listą (2-4 elementową).

5. Gra „memory” – zapamiętywanie i odnajdywanie ukrytych par analogicznych obrazków (np. sok w butelce/dzbanek z sokiem; bułka grahamka/bułka kajzerka itp.).

6. Zabawa dowolna jako forma nagrody za pracę na zajęciach (zabawa wybranymi wcześniej przez dziecko zabawkami).

7. Zakończenie zajęć – czynności porządkowe, rozmowa z rodzicem.

Pobierz scenariusz z załacznikami

 

Autor: Anita Bartczak – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz