Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Indywidualny program rozwoju dziecka

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2018 roku.

Indywidualny program rozwoju dziecka

 

I Dane dziecka

II Wieloprofilowa diagnoza uwzględniająca poszczególne sfery funkcjonowania dziecka

III Odniesienie  diagnozy do programowania procesu wspomagania

IV Informacje dotyczące zajęć realizowanych w ramach WWRD

V Psychopedagogiczne wsparcie rodziny

VI Zakres współpracy

VII Analiza skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzenie zmian w programie stosowanie do potrzeb dziecka i jego rodziny, planowanie dalszych działań z określeniem czasowym

 

Pobierz cały materiał

 

opracowanie: mgr Aleksandra Czeleń

neurologopeda kliniczny

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz