2018 – Rok Wczesnej Interwencji

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 kwietnia 2018 roku.

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rok 2018 promuje jako Rok Wczesnej Interwencji.

W bieżącym 2018 roku obchodzimy 40 lat wczesnej interwencji w Polsce. To właśnie w styczniu 1978 roku w Warszawie, Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski powołał pierwszy w Polsce Ośrodek Wczesnej Interwencji. Już rok później następny ośrodek powstał w Szczecinie. Obecnie w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa 30 Ośrodków Wczesnej Interwencji, które w ciągu roku udzielają wsparcia blisko 12 tysiącom dzieci i ich rodzin.

Wczesna interwencja to szereg wielospecjalistycznych oddziaływań diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny.  Ma na celu jak najszybsze wykrycie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Kompleksową, skoordynowaną rehabilitacją objęte jest dziecko w wieku 0-7 lat (do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej) oraz jego rodzina.

Podjęta przez PSONI inicjatywa jest podkreśleniem ogromnego znaczenia, jakie dla rozwoju dziecka ma wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc.

Wydarzeniami jubileuszowymi m.in. będą:

  • styczeń – październik 2018 roku – lokalne i regionalne konferencje oraz seminaria promujące działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji,
  • styczeń – grudzień 2018 roku – publikacja w kwartalniku PSONI „Społeczeństwo dla Wszystkich” cyklu artykułów na temat wczesnej interwencji,
  • 21 wrzesieśnia 2018 roku – międzynarodowe sympozjum naukowe prezentujące najbardziej aktualny stan wiedzy w różnych obszarach wczesnej interwencji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.rwi.psoni.org.pl dedykowanej obchodom ROKU WCZESNEJ INTERWENCJI 2018 r.

 

Autor: Dorota Majcher

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz