II Wojewódzki Konkurs Recytatorski „SŁOWEM MALOWANE” – zgłoszenia

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 3 kwietnia 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

slowem-malowane-logoKonkurs odbędzie się 12 maja 2016 r. (czwartek), w godzinach 10:00-13:30  w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. Przyjaźni 12 w Opolu (Nowa Wieś Królewska). Budynek nie ma barier architektonicznych.

Temat: Górskie opowieści

Każda placówka może zgłosić maksymalnie 4 uczestników – po jednym z każdego etapu edukacyjnego (1+1+1+1), lub w dowolnej konfiguracji – w zależności od możliwości np. (2+1+1+0), (2+0+0+2).

Konkurs objęty jest Patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty i medialnym patronatem portalu PEDAGOGIKA SPECJALNA www.pedagogika-specjalna.edu.pl.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i kartę zgłoszenia uczestników.

Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie wraz z tekstami utworów, które będą recytowali Państwa uczniowie na nasz adres mailowy: sekretariat@zssopole.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2016 r.

Proszę o przesłanie nam  informacji ile osób  (uczniowie, nauczyciele, opiekunowie, pomoce nauczyciela, kierowcy…) łącznie będzie obecnych na imprezie.

Karta zgłoszeniowaRegulamin

 

koordynator

Joanna Uchacz

tel. 505 808 385

Zespól Szkół Specjalnych  w Opolu

slowem.malowane@onet.pl          https://specjalnykonkursrecytatorskiopole.wordpress.com

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed