Druga część „Naszego Elementarza” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi już listopadzie w szkołach

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 26 października 2014 roku.

W listopadzie Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpocznie proces dostarczania do szkół drugiej części podręczników zaadaptowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

„Nasz Elementarz” w wersji zaadaptowanej, to jedna z 4 wersji podręcznika przeznaczonych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasz Elementarz część 2

    Modyfikacje biorą pod uwagę różnego rodzaju niepełnosprawności:
    – dla słabowidzących wydanie w druku powiększonym
    – adaptacja w alfabecie Braille’a dla niewidomych
    – wersja wzbogacona o piktogramy systemu PCS oraz ze zmienionym wyglądem niektórych ilustracji, przeznaczona dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz mających trudności w uczeniu się i komunikowaniu
    – modyfikacja przeznaczona dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Wersje elektroniczne podręczników można pobrać tutaj.

Zostały nieznacznie zmienione zasady dystrybucji, teraz podobnie jak w przypadku podstawowej wersji „Naszego Elementarza” potwierdzenie otrzymania przesyłki należy dokonać za pomocą systemu internetowego a nie jak dotychczas protokołów zdawczo-odbiorczych.

Więcej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz