Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii – warsztaty

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 12 lutego 2019 roku.

Zapraszamy na spotkanie z biblioterapią i z panią dr Wandą Matras-Mastalerz, która poprowadzi szkolenie warsztatowe „Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii” w Węgrzcach (7 km od centrum Krakowa) już 26 lutego

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii na zajęciach lekcyjnych, bibliotekach, w świetlicach i przedszkolach. Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami autyzmu, dysleksji, ADHD oraz w procesie rehabilitacji czytelników niepełnosprawnych.

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  

Organizatorzy: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS oraz Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Więcej szczegółów i zapisy tutaj.
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz