Edukacja włączająca – przyszłość polskiej edukacji?

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 21 lutego 2015 roku.

Edukacja włączająca stała się jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/15. Ta idea edukacyjna budzi jednak nadal wiele kontrowersji.
Za sprawą konsultacji społecznych w sprawie opracowania nowej koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rozgorzała dyskusja nad przyszłością szkolnictwa specjalnego w Polsce.

szkoła - edukacja właczającaPolskie prawo zapewnia obecnie możliwość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach szkół: zarówno w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, jak i specjalnych. Decyzję o wyborze szkoły podejmują rodzice.

Czym jest zatem edukacja włączająca?

Idea edukacji włączającej polega na umożliwianiu dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczania do masowych szkół bliskich ich miejsca zamieszkania. To dana szkoła ma się dostosować do specyficznych potrzeb uczniów, bez względu na rodzaj i zakres ograniczeń. Włączanie postrzegane jest jako proces wychodzenia naprzeciw różnorodnym potrzebom wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w nauce, kulturze i życiu społecznym oraz eliminację wszelkich form wykluczania w edukacji.

Zwolennicy tej formy kształcenia wymieniają korzyści płynące z takiego nauczania, m.in. zmianę postaw uczniów przebywających na co dzień z niepełnosprawnymi kolegami, większe usamodzielnienie dzieci niepełnosprawnych i łatwiejszy start w dorosłe życie, czy wreszcie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo.

Sceptycy stawiają wiele pytań. Czy edukacja włączająca naprawdę jest dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnościami? Czy w praktyce zapewni dzieciom z głębokimi zaburzeniami, np. z autyzmem, czy upośledzeniem umiarkowanym efektywny proces edukacji? Czy należy tak mocno deprecjonować obecny system kształcenia integracyjnego i specjalnego? Pytań jest wiele.

Zapraszamy do dyskusji na forum naszego portalu specjalistów – praktyków pracujących na co dzień z uczniami niepełnosprawnymi oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz