III Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Słowem Malowane – Sportowe Opowieści”

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 6 kwietnia 2017 roku.

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu zaprasza do udziału w Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim „Słowem Malowane – Sportowe Opowieści”
Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury Filia nr 3 w Opolu

Wojewódzki Konkurs Recytatorski jest jedynym konkursem tej rangi, w którym mogą wziąć udział uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczący się placówkach kształcenia specjalnego. Udział w konkursie wpływa na rozwijanie ich uzdolnień oraz realizację indywidualnych marzeń artystycznych.

Wspólnie spędzony czas, słuchanie literatury, oglądanie występów koleżanek i kolegów, udział w zabawach muzyczno-ruchowych integruje środowiska i ułatwia wzajemne poznanie. Nauczyciele natomiast mają okazję do wymiany doświadczeń ze swej pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Na stronie internetowej Konkursu zamieszczane są na bieżąco wszystkie informacje związanie z organizacją i przebiegiem imprezy.  Można tam również znaleźć wyniki konkursu.

W ubiegłorocznym II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim wzięło udział  10 placówek szkolnictwa specjalnego z Głubczyc, Kluczborka, Nysy, Brzegu, Namysłowa, Głogówka, Prudnika, Kędzierzyna Koźla, Grodkowa i Opola. Przed ponad 120 osobową publicznością swoje recytatorskie umiejętności zaprezentowało w sumie 42 uczniów ze wszystkich etapów edukacyjnych.

Dzięki współpracy z instytucjami publicznymi wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz ciepły posiłek.

Konkurs wypełnił lukę w ofercie konkursów wojewódzkich z zakresu edukacji polonistycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Planowany w 2017 roku III Wojewódzki Konkurs Recytatorski pod hasłem „Słowem Malowane – Sportowe Opowieści”, będzie kontynuacją rozpoczętej współpracy uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucji środowiska lokalnego.

Strona konkursu

Program konkursu

 

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz